Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO OSPORENIH TRAŽBINA

Pozivaju se Vjerovnici u cijelosti ili djelomično osporenih tražbina da do dana 15. siječnja 2019. godine dostave Izvanrednom povjereniku dokaz jesu li u ostavljenom zakonskom roku pokrenuli ili nastavili parnični postupak radi utvrđivanja osporene tražbine prema društvu Agrokor d.d. ili bilo kojem ovisnom ili povezanom društvu u postupku izvanredne uprave osnovanom.

Odredba članka 35. stavak 1. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku određuje da ako osoba koja je upućena na parnični postupak ne pokrene parnični postupak u zakonskom roku, smatrat će se da je odustala od prava na vođenje parničnog postupka, što za posljedicu ima gubitak prava na namirenje.

Stoga se upozoravaju Vjerovnici osporenih tražbina da, ukoliko ne dostave dokaz o pravovremeno pokrenutom ili nastavljenom parničnom postupku do dana 15. siječnja 2019. godine, neće imati pravo na namirenje sukladno članku 23.5. Nagodbe.

Dokaze o pravovremeno pokrenutim ili nastavljenim parničnim postupcima radi utvrđenja osporene tražbine osnovanom molimo dostavite na e-mail adresu nagodba@agrokor.hr ili na adresu Agrokor d.d., Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb do dana 15. siječnja 2019. godine.