Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Investitori

Ova rubrika će sadržavati sve informacije i dokumente relevantne Ovlaštenicima novih instrumenata kao imatelja novog vlasničkog kapitala.