Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Agrokor
Obavijest budućim Ovlaštenicima novih instrumenata
Obavijest budućim Ovlaštenicima novih instrumenata u vezi s Portalom voditelja registra za glasanje na Prvoj skupštini Imatelja depozitarnih potvrda Poštovani budući Ovlašteniče novih instrumenata, Ovu obavijest šaljemo Vam u ime Agrokora d.d. (“Agrokor“). Pozivamo se na nagodbu vezanu uz restrukturiranje Agrokora, koju je izvanredni povjerenik sukladno čl. 43 Zakona o izvanrednoj upravi podnio 20. lipnja…
Agrokor
Sve poslovne grupe Agrokora bilježe porast prihoda i dobiti
Agrokor mjesečno izvješće veljača 2019 Od 1. travnja 2019.godine Grupa Agrokor postaje Fortenova grupa Objavljeno je novo mjesečno izvješće izvanredne uprave za razdoblje od 11. veljače do 10. ožujka 2019. godine, a koje prati razvoj gospodarske i financijske situacije te izvještava o realizaciji operativnih aktivnosti izvanredne uprave i ukupnog poslovanja Agrokora d.d. i dijela većih…
Agrokor
Obavijest imateljima obveznica u vezi s datumom javne objave
Na pažnju imateljima obveznica u vezi s (a) obveznicama s pravom prvenstva u iznosu od 325 milijuna EUR s kuponom od 9,125% za koje je mjerodavno pravo države New York i koje dospijevaju 2020. godine (ISIN brojevi: XS0836495183 / XS0836495696), (b) obveznicama s pravom prvenstva u iznosu od 300 milijuna USD s kuponom od 8,875%…
Javna objava Datuma početka provedbe
Sukladno zaključku Trgovačkog suda u Zagrebu od 1. ožujka 2019. (posl. br. St-1138/17) i čl. 17.1 Nagodbe, Izvanredni povjerenik dužnika Agrokor d.d. proglašava 1. travnja 2019. kao Datum počeka provedbe Nagodbe na koji će se provesti mjere restrukturiranja i provedbene radnje predviđene Nagodbom. Odluka PVV – ICC Decision Odluka izvanrednog povjerenika – EA Decision Zaključak_1_3_2019
Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora odlučilo – od 1. travnja 2019. počinje s radom Fortenova grupa
Na sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora, suglasno s izvanrednim povjerenikom Agrokora, odlučilo je predložiti Trgovačkom sudu u Zagrebu da odredi da Datum javne objave provedbe nagodbe vjerovnika bude 1. ožujka 2019. godine, da odredi da će Datum početka provedbe nagodbe nastupiti 1. travnja 2019. te da na Datum javne objave…
Agrokor
Poslovanje Grupe Agrokor obilježavaju završne pripreme za implementaciju Nagodbe
Agrokor mjesečno izvješće siječanj 2019 Objavljeno je mjesečno izvješće o poslovanju 16 kompanija iz Grupe Agrokor koje obuhvaća razdoblje od 11. siječnja do 10. veljače 2019. godine. Za financijske rezultate kompanija za godinu završenu s 31. prosincem 2018. godine postoji zakonska obveza revizije. Očekuje se da će revidirani rezultati biti dostupni tijekom travnja 2019. godine….
Agrokor
Revizije nemaju utjecaj na provedbu Nagodbe
“Revizija je izvanredni pravni lijek protiv sudskih odluka. U postupku izvanredne uprave ne može se podnijeti redovna, već samo izvanredna revizija što znači da se može podnijeti samo zbog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja koje je važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. O reviziji odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Protiv…
Započela procedura imenovanja uprava/direktora zrcalnih kompanija
Nakon što je završen proces registracije novih imena budućih zrcalnih društava Grupe Agrokor, na Trgovačkom sudu u Zagrebu započela je procedura imenovanja uprava/direktora budućih novih kompanija. Uprave/direktori zrcalnih kompanija u većini kompanija ostat će isti kao i u postojećim društvima Grupe. Do promjena će doći samo u nekoliko manjih tvrtki u kojima su pojedini članovi…
Agrokor
VAŽNA OBAVIJEST ZA IMATELJE AGROKOROVIH OBVEZNICA S PREDNOSTI NAMIRENJA: Upute za Imatelje obveznica da omoguće primitak Novih instrumenata
Pozivamo se na Nagodbu Agrokora d.d. i drugih, potvrđenu od Trgovačkog suda u Zagrebu 6. srpnja 2018. godine. Svi Imatelji obveznica (definirani u nastavku) koji žele primiti Nove instrumente u skladu s Nagodbom moraju valjano ispuniti KYC obrazac (detaljnije vidi u nastavku) prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC [1]. Neispunjavanje KYC obrasca do Inicijalnog datuma dovršetka…
Poslovanjem u studenom Konzum najuspješnija Agrokorova kompanija
Agrokor mjesečno izvješće prosinac 2018 Objavljeno je 21. mjesečno izvješće o poslovanju 16 kompanija iz tri poslovna segmenta Agrokora – Maloprodaje i veleprodaje, Prehrane i Poljoprivrede koje se odnosi na razdoblje od 11. prosinca do 10. siječnja 2019. godine. Poslovanjem u prvih jedanaest mjeseci 2018. godine kompanije su realizirale 21.508 milijuna kuna prihoda, dok operativna…