Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Agrokor Plan održivosti (ažuriran 6.3.2018.)

Agrokor Plan održivosti (ažuriran 6.3.2018.)