Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Prilog 1 (listopad) Agrokor Plan održivosti

Prilog 1 (listopad) Agrokor Plan održivosti