Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Hodogram-Agrokor-Nagodbe-SAZETAK-25.05.2018

Hodogram-Agrokor-Nagodbe-SAZETAK-25.05.2018