Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

OBAVIJEST ZA VJEROVNIKE AGROKORA S NEPOTPUNO NAPLATIVIM TRAŽBINAMA KOJI NISU DOSTAVILI KYC OBRAZAC: Poništenje Novih instrumenata

Upućuje se na Nagodbu Agrokor d.d. i dr. potvrđenu od strane Trgovačkog suda u Zagrebu 6. srpnja 2018.

Vjerovnici nepotpuno naplativih tražbina koji su imali pravo po Nagodbi primiti Nove instrumente, odnosno Ovlaštenici novih instrumenata, su bili dužni sukladno članku 19.2.3. Nagodbe dostaviti uredno ispunjeni KYC obrazac najkasnije u roku od jedne godine od Datuma početka provedbe, odnosno do dana 01. travnja 2020. godine, a sve kako bi stekli Nove instrumente sukladno Nagodbi.

Navedena obveza sukladna je međunarodnim propisima o sprječavanju pranja novca, a dodatno i samom Nagodbom te je o istoj društvo Agrokor d.d. pravovremeno podsjećalo Ovlaštenike novih instrumenata putem obavijesti objavljenima na web stranici društva Agrokor d.d., počevši od obavijesti koja je objavljena dana 28. rujna 2018. godine.

Obavještavamo Ovlaštenike novih instrumenata koji su imali pravo temeljem Nagodbe steći Nove instrumente, a nisu dostavili uredno ispunjen KYC obrazac do dana 01. travnja 2020. godine da se Novi instrumenti na koje su odnosni Ovlaštenici novih instrumenata imali pravo poništavaju u cijelosti, a sve kako je opisano u članku 19.9.1 Nagodbe.

Sukladno navedenom, Ovlaštenici novih instrumenata koji nisu dostavili uredno ispunjeni KYC obrazac do dana 01. travnja 2020. godine nemaju zahtjev ni pravo na primitke od poništenja Novih instrumenata niti pravo na preraspodjelu Novih instrumenata ili drugi dodatni način namirenja.