Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Agrokor objavljuje traženja suglasnosti za izmjenu i dopunu obveznica s pravom prvenstva

Agrokor objavljuje rezultate traženja suglasnosti za izmjenu i dopunu obveznica s pravom prvenstva u iznosu od 300.000.000 € s kuponom od 9,875% i dospijećem 2019, obveznica s pravom prvenstva u iznosu od 325.000.000 € s kuponom od 9,125% i dospijećem 2020. te obveznica s pravom prvenstva u iznosu od 300.000.000 $ s kuponom od 8,875% i dospijećem 2020.

Agrokor d.d. (“Agrokor” ili “Društvo”) danas je objavio da je 4. lipnja 2018. primio potrebne suglasnosti sukladno izjavi za traženje suglasnosti od 14. svibnja 2018. (“Izjava o traženju suglasnosti”) radi izmjene i dopune (“Izmjene i dopune”) ugovora (“Ugovor o obveznicama s pravom prvenstva i dospijećem 2019.) koji utvrđuje uvjete obveznica s pravom prvenstva Društva u iznosu od 300.000.000 € s kuponom od 9,875% i dospijećem 2019.. (“Obveznice s pravom prvenstva i dospijećem 2019.”) (ISIN: XS0776111188 / XS0776110966) i ugovora (“Ugovor o obveznicama s pravom prvenstva i dospijećem 2020. te zajedno s Ugovorom o obveznicama s pravom prvenstva i dospijećem 2019., “Ugovori”) koji utvrđuje uvjete obveznica s pravom prvenstva Društva u iznosu od 325.000.000 € s kuponom od 9,125% i dospijećem 2020. (ISIN: XS0836495183 / XS0836495696) i obveznica s pravom prvenstva Društva u iznosu od 300.000.000 $ s kuponom od 8,875% i dospijećem 2020. (ISIN: USX0027KAG32 / US00855UAB52) (“Obveznice s pravom prvenstva i dospijećem 2020.”, a zajedno s Obveznicama s pravom prvenstva i dospijećem 2019., “Obveznice”). Rok za traženje suglasnosti istekao je u 16.00 sati po londonskom vremenu 4. lipnja 2018. Svi pojmovi pisani velikim slovom koji se koriste u ovome dokumenti, a nisu u njemu definirani, imaju značenja koja su im pripisana u Izjavi za traženje suglasnosti.

Svrha Traženja suglasnosti bila je pribaviti suglasnosti za:

  1. Imenovanje Knighthead Capital Managementa LLC kao odabranog predstavnika za Agenta obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2019, odn. Agenta obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2020., u Stalnom vjerovničkom vijeću;

 

  1. Davanje upute i ovlasti Agentu obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2019, odn. Agentu obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2020, nakon poziva upućenog vjerovnicima od strane Izvanrednog povjerenika sukladno Članku 30(1) Zakona o postupku izvanredne uprave, da iskoristi Punomoć za Obveznice s pravom prvenstva i dospijećem 2019, odn. Obveznice s pravom prvenstva i dospijećem 2020. i imenuje predstavnika u Stalno vjerovničko vijeće koji će djelovati uime posebne kategorije vjerovnika, kojoj pripada Agent obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2019, odn. Agent obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2020, kao član Stalnog vjerovničkog vijeća;

 

  1. Davanje upute i ovlasti Agentu obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2019, odn. Agentu obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2020. da dostavi u potpunosti izvršenu/solemniziranu Punomoć za Agenta obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2019. i za Agenta obveznica s pravom prvenstva i dospijećem 2020. Predstavniku radi isporuke Izvanrednom povjereniku; i

 

  1. Izmjenu i dopunu svakoga od Ugovora tako da uključuje mehanizam po kojem će Imatelji obveznica glasati, dati suglasnosti ili na drugi način podnositi suglasnosti ili glasove o odobrenju ili odbijanju Nagodbe koju će predložiti izvanredni povjerenik sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave, kao i o svim Povezanim pitanjima.

 

U vezi s primanjem potrebnih suglasnosti, Društvo je 11. lipnja 2018. sklopilo dopunske ugovore uz Ugovor o obveznicama s pravom prvenstva i dospijećem 2019. odn. Ugovor o obveznicama s pravom prvenstva i dospijećem 2020, uslijed čega su Izmjene i dopune stupile na snagu i postale operativne. Odredbe tih ugovora obvezuju sve imatelje Obveznica, čak i ako nisu dostavili svoju suglasnost za Izmjene i dopune. Osim onoga što je obuhvaćeno Izmjenama i dopunama, sve postojeće odredbe Obveznica i Ugovora ostaju nepromijenjene.

 

 

The Bank of New York Mellon djelovala je kao Agent za informiranje i razvrstavanje u Traženju suglasnosti. Pitanja ili zahtjeve za asistencijom u vezi s Traženjem suglasnosti te zahtjeve za dostavu primjeraka Izjave o traženju suglasnosti i ostalih povezanih materijala valja uputiti na The Bank of New York Mellon na broj +1 (315) 414-3349.

O Agrokoru

Agrokor je najveća kompanija u privatnom vlasništvu u Hrvatskoj i jedna od vodećih regionalnih kompanija, fokusirana na proizvodnju i distribuciju hrane i pića te maloprodaju.

Napomena u vezi anticipativnih izjava

Ova objava za medije može sadržavati izjave koje odražavaju pretpostavke, očekivanja, projekcije, namjere ili uvjerenja o budućim događajima koje su namijenjene biti „anticipativne izjave“. Brojni rizici i neizvjesnosti mogu uzrokovati materijalno nepoklapanje stvarnih rezultata u odnosu na trenutne projekcije, prognoze, procjene i očekivanja vezana uz Kompaniju. Bilo koja ili sve takve anticipativne izjave mogu se ispostaviti netočnima. Na njih mogu utjecati netočne pretpostavke ili poznati ili nepoznati rizici, neizvjesnosti ili drugi čimbenici, od kojih su mnogi izvan naše kontrole.

Odricanje od odgovornosti

Ova objava za medije i Izjava o traženju suglasnosti ne predstavljaju poziv na davanje punomoći za glasanje, suglasnost ili ovlaštenje koji bi se odnosili na bilo koju vrijednosnicu i ne predstavlja ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo koje vrijednosnice, niti će rezultirati ikakvom prodajom vrijednosnica u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, traženje ponude ili prodaja bili nezakoniti bez prethodne registracije ili kvalifikacije prema zakonima o vrijednosnim papirima te jurisdikcije. Traženje suglasnosti izvršeno je samo putem i u skladu s uvjetima Izjave o traženju suglasnosti, a informacije sadržane u ovoj objavi kvalificirane su upućivanjem na Izjavu o traženju suglasnosti.