Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Agrokor podnio žalbu na rješenje o oduzimanju dionica, sud odluku mora donijeti u roku od 48 sati

Ključni prigovor koji Agrokor iznosi u žalbi  je da Agencija u konkretnom slučaju nije imala pravni temelj za izdavanje odluke o oduzimanju dionica.

Odluka Agencije o oduzimanju dionica je neustavna, proizvoljna i nezakonita. Agencija je kod donošenja rješenja o oduzimanju dionica prekršila i niz odredbi pravila postupka, što dodatno potvrđuje nezakonitost njezine odluke.

Važno je istaknuti i da odluku o oduzimanju dionica Agencija nije donijela u zakonom propisanom postupku, već je o tome samostalno odlučio direktor Agencije, gospodin Andrej Matvoz. 

 

Agrokor je danas podnio žalbu na rješenje Javne agencije za varvstvo konkurence (Agencija) o oduzimanju Agrokoru dionica Mercatora, u svrhu osiguranja provedbe nepravomoćnog rješenja Agencije kojim je u rujnu 2019. godine, s 53,9 milijuna eura, Agencija kaznila Agrokor zbog neprijavljivanja koncentracije.

Na tu je nepravomoćnu odluku Agrokor još 8. studenoga 2019. godine Agenciji podnio opsežno elaboriran zahtjev za sudsku zaštitu, no umjesto da taj zahtjev odmah proslijedi nadležnom sudu na odlučivanje, Agencija to nije učinila više od mjesec dana, sve do 12. prosinca 2019. godine. Valja imati u vidu i to da je Agencija rješenje o oduzimanju Agrokorovih dionica Mercatora donijela više od dva mjeseca nakon donošenja rješenja o prekršaju, što, jednako kao i neproslijeđivanje Agrokorovog zahtjeva sudu, ukazuje na kontinuirano kontroverzno ponašanje Agencije u ovom postupku odnosno djelovanje koje je u suprotnosti s njezinim zakonskim ovlastima.

Naime, ukoliko je doista rješenje o oduzimanju dionica doneseno radi osiguranja provedbe prekršajne odluke, onda bi bilo očekivano da Agencija to rješenje donese istodobno kad i rješenje o izricanju kazne za neprijavljivanje koncentracije. Dakle, očito je da se iza odluke o oduzimanju dionica kriju neke druge namjere, što u krajnjem slučaju potvrđuje i javno komuniciranje Agencije u vezi s tom problematikom.

S obzirom na sve navedeno, Agrokor je danas, 24. prosinca 2019., podnio žalbu protiv rješenja o oduzimanju dionica zbog neustavnosti, očite arbitrarnosti i nezakonitosti rješenja o oduzimanju dionica.

Ključni prigovor koji Agrokor iznosi u žalbi  je da Agencija u konkretnom slučaju nije imala pravni temelj za izdavanje odluke o oduzimanju dionica. Naime, peti stavak članka 201. slovenskog  Zakona o prekršajima propisuje da je odluku o oduzimanju dionica moguće donijeti ako se “strahuje da će se počinitelj tijekom prekršajnog postupka ili do izvršenja odluke sakriti ili otići u inozemstvo“.

Konkretno, Agencija je kao uvjet za mjeru privremenog osiguranja najprije trebala utvrditi je li doista postoji mogućnost da Agrokor koji je pravna osoba, tijekom prekršajnog postupka ili do izvršenja odluke, postane nedostupan pravosudnim organima. 

Budući da je konceptualno nemoguće da se pravna osoba „sakrije, ode u nepoznato ili u inozemstvo“, Agencija u odluci o oduzimanju dionica ni ne daje obrazloženje takve bojazni, kao niti objašnjenje zašto bi takav strah u konkretnom slučaju Agrokora, opravdavao privremenu mjeru oduzimanja dionica.

Uz to, uvjeti za izricanje mjere oduzimanja dionica odnose se samo na pitanje boravišta počinitelja, a ne njegove imovinu. Dakle, tu je privremenu mjeru moguće donijeti ako postoji bojazan u odnosu na nedostupnost počinitelja, ali ne i njegove imovine, u smislu njezinog skrivanja, prebacivanja na nepoznato ili u inozemstvo. Prema istom članku slovenskog Zakona o prekršajima, imovina predstavlja samo sredstvo, a ne subjekt osiguranja.

Iz navedenog  je posve jasno zašto se Agencija, umjesto da u rješenju obrazloži razloge donošenja privremene mjere, usredotočila samo na pravnu posljedicu – privremeno oduzimanje vrijednosnih papira Mercatora. Ujedno, Agencija donošenjem privremene mjere zaštite nije slijedila ciljeve koji su svrha članka 201. slovenskog Zakona o prekršajima, nego se njome poslužila kako bi realizirala druge motive.

Uostalom, u javnoj objavi na mrežnim stranicama, Agencija potvrđuje da je nalog o oduzimanju dionica izdala “s ciljem osiguranja poštivanja prava tržišnog natjecanja”. No, za postizanje tog, inače legitimnog cilja, predviđene su posve druge mjere, ali ne i mjere privremene zaštite.

Uz to, u argumentaciji koju koristi u prilog donošenju odluke o oduzimanju dionica, Agencija ulazi u ozbiljnu kontradikciju sama sa sobom. S jedne strane pogrešno tvrdi da bi izvršenje prekršajne odluke moglo biti ugroženo zbog Zakona o postopku izredne uprave v podjetjih sistemskega pomena za Republiko Hrvaško, dok s druge strane pogrešno tvrdi da se taj Zakon  u Sloveniji ne priznaje.  Agencija se dakle poziva na Zakon kad joj to odgovara odnosno, u cijelosti ga ignorira kad joj to ne ide u prilog.  Istodobno, uopće ne objašnjava opravdanost oduzimanja dionica za zakonski maksimalno određeni rok.

Dodatno, važno je istaknuti da odluku o oduzimanju dionica Agencija nije donijela u zakonom propisanom postupku, već je o tome samostalno odlučio direktor Agencije, g. Andrej Matvoz.  Suprotno praksi Agencije, u odluci se navodi samo direktor Agencije te nigdje nije navedeno da je o odluci odlučivalo Vijeće za prekršaje, iako slovenski Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja propisuje da u prekršajnom postupku o pojedinačnim predmetima iz nadležnosti Agencije, u kojima se izdaju akti s kojima se okončava postupak pred Agencijom, odlučuje Vijeće za prekršaje sastavljeno od tri člana.

Na koncu, sama odluka Agencije o oduzimanju dionica Mercatora nije izvršiva. Prema njezinom rješenju, oduzimanje dionica Agrokorovih dionica Mercatora treba provesti nadležno porezno tijelo.  Međutim, ni prema jednom zakonu u Sloveniji nadležno porezno tijelo nema pravne osnove za privremeno oduzimanje nematerijaliziranih vrijednosnih papira. Prema Zakonu o poreznom postupku, porezna tijela jedino imaju pravnu osnovu za upis zabrane raspolaganja.

Time je nezakonita i odluka o poreznoj provedbi kojom je Financijska uprava Republike Slovenije zabranila raspolaganje dionicama Mercatora. Naime, time je Financijska uprava  zapravo izrekla drugu mjeru, a ne onu koju bi temeljem odluke o oduzimanju dionica morala izreći. Iz tog  razloga Agrokor također namjerava podnijeti žalbu protiv rješenja Financijske uprave Republike Slovenije.

Sve navedeno dokazuje da je odluka Agencije o oduzimanju dionica neustavna, proizvoljna i nezakonita. Agencija je kod donošenja rješenja o oduzimanju dionica prekršila i niz odredbi pravila postupka, što dodatno potvrđuje nezakonitost njezine odluke.

S obzirom da to da u roku od 48 sati mora odlučiti o žalbi,  Agrokor očekuje da će nadležni Sud za prekršaje, još prije kraja ove godine, poništiti odluku o oduzimanju dionica, obustaviti  postupak osiguranja te oduzete dionice vratiti Agrokoru odnosno da će iz registra izbrisati zabranu raspolaganja oduzetim dionicama.