Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Agrokor prijavio slovensku Javnu agenciju za varstvo konkurence potpredsjednici Europske komisije Margrethi Vestager i tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja EK i svih zemalja članica Europske unije

Margrethi Vestager, potpredsjednici Europske komisije i povjerenici EK za tržišno natjecanje, Ceciliu Madero Villareju, direktoru Direktorata za tržišno natjecanje Europske komisije te vodećim ljudima tijela za tržišno natjecanje svih država članica Europske komisije i članica Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, Fabris Peruško, izvanredni povjerenik Agrokora je u petak, 27. prosinca 2019. godine uputio pismo u kojem ih izvještava o nedavnim postupcima slovenske Javne agencije za varstvo konkurence (Agencija) vezanim za prijenos imovine Mercatora s Agrokora na Fortenova grupu, koji su u suprotnosti sa zakonima i praksom EU-a i Slovenije.
Pismo je izvanredni povjerenik uputio nakon saznanja da je žalbu koju je Agrokor 24. prosinca podnio na odluku zapljene dionica Mercatora, Agencija tek danas, 27. prosinca, putem obične pošte proslijedila Sudu za prekršaje u Ljubljani, koji će tako moći početi odlučivati najranije u ponedjeljak 30. prosinca, a za odluku ima 48 sati.
Europskog te nacionalne regulatore za tržišno natjecanje Peruško u ime Agrokora d.d. podrobno izvještava o povredi legitimnih očekivanja investitora u pogledu primjene zakona i prakse na ulaganja unutar EU-a, diskriminaciji na temelju nacionalnosti u pogledu ulaganja unutar EU-a te povredama koje, de facto, predstavljaju uskraćivanje prava i nezakonitu eksproprijaciju ulaganja unutar EU-a, a koje su počinjene od strane slovenske Agencije za tržišno natjecanje.
Iako navodi kako su ta pitanja trenutno predmetom lokalnih sudskih sporova u Sloveniji, Peruško ističe kako će u ovom slučaju vjerojatno biti pokrenuti i međunarodni sudski postupci. Stoga je, imajući u vidu reputacijske i praktične implikacije koje ta pitanja imaju za pravo i politiku tržišnog natjecanja i pitanja insolventnosti na zajedničkom tržištu, Peruško smatrao kako je potrebno na njih skrenuti pažnju i čelnicima nacionalnih tijela za tržišno natjecanje, kao i EU povjerenici za tržišno natjecanje.
U pismu ukratko iznosi poslovne iskaznice Agrokora i Mercatora te opisuje vlasničku povezanost hrvatskog maloprodajnog lanca s Poslovnim sistemom Mercator, slovenskim pravnim subjektom i najvećim poslodavcem u Sloveniji te ujedno i najvećim kupcem slovenskih dobavljača, u kojem Agrokor trenutno ima oko 69,6 posto udjela. Također, navodi kako je Agrokor u travnju 2017. godine ušao u postupak izvanredne uprave u okviru kojeg se planira prijenos poslovnog udjela u Mercatoru na restrukturirani hrvatski pravni subjekt, Fortenova grupu.
“Čini se, međutim, da slovenska administracija iz nacionalnih političkih razloga želi spriječiti taj prijenos i umjesto toga orkestrirati da se udio od 69,6 posto prenese na neku treću osobu. S tim ciljem je Agencija 24. rujna 2019. godine Agrokoru izrekla kaznu od 53,9 milijuna EUR zbog toga što 2016. godine, u vrijeme kada je Ivica Todorić upravljao kompanijom i bio njezin vlasnik, nije Agenciji prijavio koncentraciju na ocjenu. Agencija je tu kaznu iskoristila kao izliku za zamrzavanje udjela od 69,6 posto kako bi spriječila njegov prijenos na Fortenova grupu. Ti postupci su u suprotnosti s lokalnim slovenskim zakonom i praksom, kao i zakonom i praksom EU-a te predstavljaju međunarodnu povredu prava” – istakao je Peruško u pismu u kojem navodi nekoliko ključnih naglasaka problema s prijenosom imovine Mercatora koji je eskalirao posljednjih mjeseci.
Izvanredni povjerenik ističe već poznati Agrokorov stav kako je kazna koju je Agencija izrekla Agrokoru sama po sebi pogrešna te kako je i razmjer kazne u cijelosti bez presedana u slovenskoj praksi tržišnog natjecanja. Podsjeća također da je insolventnost Agrokora priznata na sudovima UK-a, SAD-a i Švicarske te kako je u okviru zakona EU, izvanredna uprava dodana u Aneks A Preinačene uredbe o insolventnosti koja je stupila na snagu 26. srpnja 2018.
„Kao takav, postupak izvanredne uprave u skladu je s Preinačenom uredbom o insolventnosti i unutar njezina djelokruga te bi stoga trebao biti priznat u Sloveniji. Međutim, to priznanje spriječilo bi slovensku administraciju u oduzimanju i/ili zamrzavanju Agrokorova udjela od 69,6 posto u Mercatoru te je odlukom slovenskog Vrhovnog suda od 14. ožujka 2018. godine to priznanje odbijeno. Tu odluku nemoguće je razumjeti i zbog toga je ona predmet procjene od strane Ustavnog suda Republike Slovenije“ – navodi izvanredni povjerenik Agrokora.
Umjesto toga, Agencija je 16. prosinca 2019. izdala nalog o privremenom zamrzavanju Agrokorovih dionica u Mercatoru, a u pismu se opisuje način na koji je to Agencija napravila primjenjujući odredbe Zakona o prekršajima koje nikada u povijesti nisu primijenjene na način na koji su iskorištene protiv Agrokora. Naime, odredbe Zakona koje su potpuno neprimjenjive na trgovačko društvo, u ovom slučaju Agrokor, veliku hrvatsku korporaciju dosada su se primjenjivale samo na zamrzavanje imovine poput motornih vozila i to u slučajevima sumnje u rizik od bijega pojedinca.
“Odluku slovenske Agencije isto je nemoguće razumjeti zbog čega vjerujemo da će je sud poništiti. Nalogom o zamrzavanju osigurava se kazna u iznosu od 53,9 milijuna EUR-a, iako ta kazna ne dospijeva na naplatu tako dugo dok se ne riješi Agrokorova žalba, a vrijednost zamrznutih dionica više je nego trostruko veća od iznosa kazne” – navodi Fabris Peruško te podsjeća kako su početkom prosinca 2019. godine Agrokor i Fortenova grupa, po odvojenom pitanju, podnijeli žalbe Europskoj komisiji u pogledu zahtjeva koji potječe od slovenske Vlade i slovenske banke u državnom vlasništvu i pod kontrolom države – SID banke – da se slovenskim dobavljačima dodijeli povlašten pristup policama Mercatora.
“Te činjenice ukazuju na nedvojbeno kršenje jednog od temeljnih načela Europske unije – slobodno kretanje roba između država članica. Slovenska državna banka naznačila je da će, ukoliko Mercator ne pristane pogodovati slovenskim dobavljačima na taj način, odbiti dati suglasnost koja je prema mjerodavnim dokumentima o financiranju potrebna za prijenos Agrokorova udjela u Mercatoru na Fortenova grupu. Po svemu sudeći, Slovenija time, de facto, kroz banku kojoj je vlasnik i koju kontrolira, namjerno krši zakone EU-a te radi nezakoniti pritisak na Agrokor i Fortenova grupu da pogoduju slovenskim kompanijama ispred onih koji dolaze iz drugih dijelova EU-a“ – istakao je izvanredni povjerenik Agrokora u pismu u kojem upozorava kako će posljedica djelovanja slovenske administracije biti da će restrukturiranje Agrokora koje je u tijeku, uključujući prijenos Agrokorova udjela u Mercatoru na Fortenova grupu, vjerojatno biti odgođeno ili izbačeno iz kolosijeka.
„To može imati vrlo značajne implikacije za vjerovnike te u širem smislu i za režime tržišnog natjecanja i insolventnosti na razini EU-a“- zaključuje Fabris Peruško u ime Agrokora u pismu čelnicima europskog i nacionalnih regulatora za tržišno natjecanje.