Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Agrokor produljuje rok za traženje pristanka

Ova objava za medije je nadopuna izjave o traženju pristanka koju je izdao Agrokor d.d. („Agrokor“ ili „Kompanija“) od 14. svibnja 2018. („Izjava o traženju pristanka“) vezano uz Agrokorove obveznice od 300.000.000 EUR s kuponom od 9,875%,  koje dospijevaju 2019. ((ISIN: XS0776111188 / XS0776110966), obveznice od 325.000.000 EUR s kuponom od 9,125%, koje dospijevaju 2020. (ISIN: XS0836495183 / XS0836495696) i obveznice od 300.000.000 USD s kuponom od 8,875%, koje dospijevaju 2020. (ISIN: USX0027KAG32 / US00855UAB52). Svi pojmovi pisani velikim slovima koji se koriste u ovom dokumentu, a nisu ovdje definirani, imaju značenja koja su im pripisana u “Izjavi o traženju pristanka”.

Kompanija najavljuje da će se rok traženja pristanka odgoditi do 16h, prema londonskom vremenu, 4. lipnja 2018., osim u slučaju produljenja ili ranijeg prekida od strane Kompanije, a reference na “Rok isteka” u “Izjavi o traženju pristanka” tumačit će se kao da se odnose na 16h, prema londonskom vremenu, 4. lipnja 2018. (osim u slučaju produljenja ili prekida). Kompanija će najaviti buduća produljenja Roka isteka putem objave za medije ili drugim dozvoljenim putem najkasnije u 9h, prema londonskom vremenu, na radni dan koji slijedi nakon tada utvrđenog Roka isteka.

Dodatno, Kompanija najavljuje da ce mehanizam glasanja o planu nagodbe na koji se referira Izjava o traženju pristanka, a kako je pobliže opisano u obrascima Dodatnog ugovora o obveznicama s pravom prvenstva koje dospijevaju 2019. i Dodatnog ugovora o obveznicama s pravom prvenstva koje dospijevaju 2020. u Aneksima A i C uz Izjavu o traženju pristanka, biti nadopunjen, tako da ce Agent obveznica dostaviti Prijedlog nagodbe i sva povezana pitanja imateljima i stvarnim vlasnicima (svatko kako je definirano u Dodatnim ugovorima) te će zatražiti da svaki Stvarni vlasnik glasa kako bi odobrio ili odbio prijedlog nagodbe. Agent obveznica će glasati o odobrenju ili odbijanju Prijedloga nagodbe na sudskom ročištu (kako je definirano u Dodatnim ugovorima) koje ce se održati radi glasanja o Prijedlogu nagodbe u skladu s glasovima primljenim od tih Stvarnih vlasnika, kako je dalje opisano u Dodatnim ugovorima.

O Agrokoru

Agrokor je najveća kompanija u privatnom vlasništvu u Hrvatskoj i jedna od vodećih regionalnih kompanija fokusiranih na proizvodnju i distribuciju hrane i pića, te maloprodaju.

Napomena u vezi anticipativnih izjava

Ova objava za medije može sadržavati izjave koje reflektiraju pretpostavke, očekivanja, projekcije, namjere ili uvjerenja o budućim događajima koje su namijenjene biti „anticipativne izjave“. Brojni rizici i neizvjesnosti mogu uzrokovati materijalno nepoklapanje stvarnih rezultata u odnosu na trenutne projekcije, prognoze, procjene i očekivanja vezane uz Kompaniju. Bilo koja ili sve takve anticipativne izjave mogu se ispostaviti netočnima. Na njih mogu utjecati netočne pretpostavke ili poznati ili nepoznati rizici, neizvjesnosti ili drugi čimbenici, na mnoge od kojih ne možemo utjecati.

Odricanje od odgovornosti

Ova objava za medije ne predstavlja poziv na davanje punomoći za glasanje, pristanak ili ovlaštenje koji bi se odnosili na bilo koju vrijednosnicu i ne predstavlja ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo koje vrijednosnice, niti će rezultirati ikakvom prodajom vrijednosnica u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, traženje ponude ili prodaja bili nezakoniti bez prethodne registracije ili kvalifikacije prema zakonima o vrijednosnim papirima te jurisdikcije.