Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Fortenova grupa upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Trgovački sud u Zagrebu je 26. ožujka 2019. godine donio rješenje kojim je u sudskom registru izmijenjena tvrtka društva Aisle HoldCo d.d. u Fortenova grupa d.d., kao i poslovna adresa navedenog društva s adrese Radnička cesta 80, Zagreb na adresu Marijana Čavića 1, Zagreb.

Ujedno, u sudski registar su, sukladno odlukama koje je usvojila Glavna skupština društva i Upravni odbor 25. ožujka 2019. godine, upisane promjene članova Upravnog odbora društva i promjene izvršnih direktora (osoba ovlaštenih za zastupanje).

Naime, za prijelaznu fazu od osam dana imenovano je osam privremenih članova Upravnog odbora od kojih će tri biti privremeni izvršni direktori društva Fortenova grupa d.d. Svi privremeni članovi su iz redova TMF-a, društva koje se profesionalno bavi pružanjem korporativnih usluga te će na toj funkciji biti do 2. travnja kada će biti imenovani stalni članovi Upravnog odbora (Board of Directors) i stalni izvršni direktori.