Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Izvjesce o primopredaji 5.3.2018

Izvjesce o primopredaji 5.3.2018