Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Odluka PVV – ICC Decision

Odluka PVV - ICC Decision