Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Zaključak_1_3_2019

Zaključak_1_3_2019