Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Nacrt sporazuma o ključnim elementima nagodbe

Nacrt sporazuma o ključnim elementima nagodbe

Nacrt sporazuma o ključnim elementima nagodbe