Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Nagodba vjerovnika Agrokora postignuta u zakonskom roku, Grupa Agrokor ostvarila 10,5 posto veću dobit od plana

Konzum za prvih šest mjeseci ostvario 55 milijuna kuna dobiti iznad plana

Agrokor mjesecno izvjesce lipanj 2018

Objavljeno je 15. mjesečno izvješće grupe Agrokor koje obuhvaća razdoblje od 11. lipnja do 10. srpnja 2018. godine. Izvješće prati razvoj gospodarske i financijske situacije u sustavu Agrokor te izvještava o realizaciji operativnih aktivnosti izvanredne uprave i ukupnog poslovanja Agrokora d.d. i dijela većih kompanija.

Ključni događaj izvještajnog razdoblja je privođenje kraju najvažnije faze procesa izvanredne uprave u Agrokoru vezane za postizanje Nagodbe vjerovnika.

Nakon 14 mjeseci postupka i šest mjeseci intenzivnih pregovora vjerovnika, 4. srpnja 2018., održano je ročište za glasanje o nagodbi vjerovnika u Agrokoru. Nagodba je izglasana s 80,20% ukupnih tražbina, odnosno 27.075.097.019,27 od 33.759.582.335,23 kuna ukupnih tražbina prijavljenih u postupku izvanredne uprave.

Postizanjem Nagodbe izglasane od strane većine vjerovnika ostvaren je ključni cilj izvanredne uprave u roku propisanom zakonom.

Registrirani na ročištu su predstavljali oko 450 vjerovnika Agrokora s 23,359 milijardi kuna utvrđenih prisutnih nenamirenih tražbina. Pravo glasa na ročištu imali su svi vjerovnici čije su tražbine utvrđene u visini nenamirenog dijela tražbine. Pravo glasa nisu imali vjerovnici koji su u cijelosti namireni niti vjerovnici u onom dijelu tražbine u kojem su djelomično namireni, a pravo glasa nisu imale ni povezane i ovisne osobe nad kojima se provodi postupak izvanredne uprave. Na ročište su bili pozvani i vjerovnici osporenih tražbina. Uz suglasnost izvanrednog povjerenika i nazočnih vjerovnika s pravom glasa, pravo glasa prisutnih vjerovnika osporenih tražbina dobilo je 8.433.348.110 kuna tražbina.

Nakon što je Trgovački sud 6. srpnja 2018. objavio rješenje o potvrdi Nagodbe, rokovi za podnošenje tužbi traju zaključno s 23. srpnjem 2018. godine. Po pravomoćnosti rješenja od strane Visokoga trgovačkog suda koje se očekuje tijekom listopada, započet će se s implementacijom Nagodbe, čije je planirano trajanje između tri i šest mjeseci.

Riječ je o  tehnički vrlo  zahtjevnom procesu, sastavljenom od više od 70.000 koraka – od osnivanja zrcalnih društava i prebacivanja imovine na njih, do prebacivanja svih tipova ugovora, sa zaposlenicima, dobavljačima i svim poslovnim partnerima. Početak rada nove grupe i zrcalnih društava planiran je za početak slijedeće godine. No, postizanje toga cilja ovisi prije svega o tome kada će Nagodba postati pravomoćna, što je u potpunosti u rukama suda.

Uz organizaciju i kontrolu procesa pripreme implementacije, Izvanredna uprava će se u narednom razdoblju dodatno fokusirati na operativno poslovanje kompanija, povećanje prihoda, profitabilnosti i efikasnosti, nastavno na dobar trend koje poslovanje bilježi u prvih pet mjeseci 2018. godine.

Naime, rezultati poslovanja 16 kompanija iz tri poslovne grupe koje su uključene u mjesečno izvješće Agrokora, pokazuju izrazito povećanje operativne dobiti. EBITDA je 10,5 posto veća od planirane i u svibnju je na razini grupe Agrokor iznosila 449,4 milijuna kuna. Istodobno, operativna dobit poslovne grupe Maloprodaja i veleprodaja u istom razdoblju prvi puta izlazi iz negativne zone te bilježi pozitivnu EBITDA od 3,3 milijuna kuna.

Pritom je posebno važno istaknuti poslovne rezultate Konzuma koji je u prvih šest mjeseci ostvario 55 milijuna kuna operativne dobiti iznad plana. Istodobno, u odnosu na usporedivu maloprodajnu mrežu u 2017. godini, u svibnju je u trgovinama Konzuma bilo 6,5 posto više kupaca, a veći broj kupaca, uz porast prosječne košarice za 11 posto, rezultirao je gotovo 20 posto većim prometom od onoga u svibnju 2017. godine. To je gotovo 8 posto veći promet od planiranog, dok je ostvarena marža bila gotovo 7 posto veća od plana.

Poslovna grupa Prehrana u svibnju ostvaruje prihode od prodaje na razini 2,9 milijarde kuna i operativni rezultat od 381,3 milijuna kuna, što je 62,6 milijuna kuna EBITDA-e više od plana. Pritom treba posebno istaknuti segment Smrznute hrane i sladoleda te segment Pića, oba s ostvarenom operativnom dobiti većom od plana.

Poslovanje poslovne grupa Poljoprivreda u svibnju je i dalje pod negativnim utjecajem pada cijena tovljenika i svinjskog mesa na burzama. Iako su realizirani prihodi 4,7 posto manji u odnosu na plan,  povećanjem drugih aktivnosti je stabiliziran pad EBITDA.

Kompanije obuhvaćene izvješćem su u prvih pet mjeseci ostvarile gotovo 8,7 milijardi kuna nekonsolidiranih prihoda, nešto niže od planiranih 8,9 milijardi kuna. No pojedine kompanije unutar grupe su u svibnju premašile planirane i prošlogodišnje prihode što ukazuje na održavanje pozitivnog trenda rasta prihoda te stabiliziranja poslovanja.