Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Nakon uspješnog sastanka vjerovnika Agrokora u Zadru, najavljen novi sastanak sljedeći tjedan

Agrokor mjesečno izvješće veljača 2018

Objavljeno je jedanaesto mjesečno izvješće izvanredne uprave Agrokora o stanju gospodarskog subjekta i tijeku procesa izvanredne uprave za razdoblje od 11. veljače do 10. ožujka 2018. godine, koje donosi prikaz poslovanja Agrokora d.d. i 17 ključnih operativnih kompanija u izvještajnom periodu te prikaz glavnih aktivnosti izvanredne uprave.

Većina operativnih kompanija i poslovnih segmenata nastavlja s pozitivnim trendovima prethodnih razdoblja te bilježi pozitivne poslovne rezultate i dobre poslovne pokazatelje.

Pozitivni trendovi poslovanja Poslovne grupe maloprodaja i veleprodaja iz prethodnih mjeseci nastavljeni su i u siječnju 2018. godine. Sve članice ove poslovne grupe uspjele su ostvariti rezultat poslovanja sukladno planovima održivosti. Iako su prihodi sa siječanjskom realizacijom od 896 milijuna kuna imali određenih minimalnih odstupanja u odnosu na plan, dobit iz operativnog poslovanja (EBITDA) koja je iznosila -21,1 milijun kuna bolja je od planiranih -24,6 milijuna kuna. Realizacija planirane profitabilnosti rezultat je rada na troškovnoj strani te uspješno nastavljene suradnje s dobavljačima.

Konzum kao najveći predstavnik poslovne grupe maloprodaja i veleprodaja, nastavlja s unapređenjem svog poslovanja te se s ostvarenim prihodom približava razini prethodnih godina. Prihodi od prodaje u maloprodaji su na razini -4,86% u odnosu na prihod iste mreže prošle godine što je najbolji rezultat od početka rada izvanredne uprave, a ujedno je iznad planiranog. Siječanj, veljača i studeni su mjeseci s najmanjim prihodima, a nivo fiksnog troška determinira rezultate u tim mjesecima.  S obzirom na veliku razliku prihoda ovih mjeseci u odnosu na sezonu, koja iznosi do 40% razlike u prihodu, jasno je da ovi mjeseci imaju negativnu EBITDA.

Poslovna grupa prehrana u siječnju nastavlja trend pozitivnih rezultata. Unatoč neznatnom padu prihoda od prodaje koji su iznosili 426 milijuna kuna, dobit iz operativnog poslovanja (EBITDA) od 21 milijun kuna je značajno viša od planiranih 11,8 milijuna kuna. Kontinuirani napori također su rezultirali plasmanom pojedinih proizvoda na novim inozemnim tržištima, a sve kompanije iz ove poslovne grupe aktivno se pripremaju za uskršnje blagdane, kao i početak sezone.

U sklopu Poslovne grupe poljoprivreda uslijed značajnog pada cijena svinjskog mesa, uljarica i žitarica, voća i povrća te polutvrdog sira došlo je do smanjenja prihoda u odnosu na plan te su iznosili 137 milijuna kuna. Najznačajniji utjecaj na smanjenje realizacije dobiti iz operativnog poslovanja (EBITDA) na razinu od 10,2 milijuna kuna imao je pad cijena svinjskog mesa i to s negativnim utjecajem od oko 11 milijuna kuna. U narednom period očekuje se rast cijena svinjskog mesa, a time i rast EBITDA.

Cijelo izvještajno razdoblje obilježeno je procesima vezanim uz promjenu izvanrednog povjerenika. Ante Ramljak je 27. veljače 2018. godine obavijestio Trgovački sud u Zagrebu o svojoj ostavci, a Trgovački sud ga je 28. veljače 2018. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, opozvao s dužnosti izvanrednog povjerenika te imenovao Fabrisa Peruška novim izvanrednim povjerenikom trgovačkog društva Agrokor d.d.. Također, Trgovački sud je na prijedlog Vlade RH, Irenu Weber imenovao zamjenicom izvanrednog povjerenika.

Na sjednici Privremenog vjerovničkog vijeća, 21. veljače 2018. godine jednoglasno je usvojen Pravilnik o korištenju povjerljivih informacija kojim se uspostavlja okvir za dijeljenje informacija između Agrokora, Privremenog vjerovničkog vijeća i vjerovnika. Po usvajanju ovog pravilnika predstavnici Agrokorovih vjerovnika, kako financijskih tako i dobavljača,  su po prvi puta imali priliku  analizirati određene važne financijske informacije koje će im pomoći u postizanju održivog plana nagodbe. U dogovoru s Privremenim vjerovničkim vijećem, kompanija će relevantne informacije koje su podijeljene s članovima Privremenog vjerovničkog vijeća učiniti javno dostupnima 14. ožujka 2018. godine.

Sa svrhom postizanja nagodbe u zacrtanim rokovima održan je od 6. do 8. ožujka 2018. godine u Zadru sastanak članova Privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora i promatrača s izvanrednim povjerenikom Fabrisom Peruškom i njegovom zamjenicom Irenom Weber, uz podršku šireg tima iz Agrokora i savjetnika kompanije. Na sastanku su predstavnici različitih skupina vjerovnika imali priliku izravno razgovarati i pregovarati otvorena pitanja te je postignut znatan napredak u usuglašavanju ključnih odredbi plana nagodbe. Tijekom sastanka raspravljalo se o nizu tema, uključujući ažurirane planove održivosti, ključne pravne korake u nastavku postupka, vremenski okvir formiranja stalnog Vjerovničkog vijeća, pojedinosti strukture nagodbe te, najvažnije, način tretiranja nepodmirenog graničnog duga. Razgovor o nepodmirenom graničnom dugu, koji su predstavnici dobavljača identificirali kao jednu od kritičnih točaka, rezultirao je prijedlogom mogućeg rješenja koje je načelno prihvatljivo i financijskim vjerovnicima i dobavljačima. Sve su se strane usuglasile da će prijedlog razraditi u najkraćem mogućem roku. Manji broj preostalih ključnih otvorenih pitanja rješavat će se na sljedećem sastanku koji je predviđen u tjednu koji počinje 19. ožujka 2018. godine.