Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Nova izvanredna uprava Agrokora predstavila zatečeno stanje i ciljeve rada

Izvanredna uprava Agrokora – Fabris Peruško, Irena Weber, predstavili su ciljeve rada nove izvanredne uprave Agrokora, s osobitim fokusom na proces nagodbe kao i izvještaj o zatečenom stanju u Agrokoru u trenutku primopredaje poslova izvanredne uprave.

Upravljanje Agrokorom izvanredna uprava je preuzela u srijedu, 28. veljače, nakon što je Trgovački sud u Zagrebu potvrdio njihovo imenovanje.

O primopredaji, zatečnom stanju u kompaniji te činjenicama vezanim uz nagodbu sastavljeno je Izvješće o stanju u Agrokoru u trenutku primopredaje poslova izvanredne uprave, koje je predano Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.  Izvješće je objavljeno na mrežnim stranicama Ministarstva te na Agrokorovoj mrežnoj stranici nagodba.agrokor.hr

Proces nagodbe je prioritet Izvanredne uprave koja djeluje i nastupa zajednički. Istodobno, radi veće efikasnosti u radu, izvanredni povjerenik i zamjenica dogovorili su podjelu poslova na način da će se zamjenica više baviti operativnim poslovanjem kompanije i ispunjavanjem planova koji su postavljeni tijekom procesa stabilizacije poslovanja i provedenog restrukturiranja.

Javno objavljeni plan održivosti za cijelu grupu koja uključuje i Mercator predviđa realizaciju EBITDA u 2017. godini u iznosu od cca. 254 milijuna eura, odnosno 1.9 milijardi kuna.

Uzimajući u obzir katastrofičnu situaciju koja je bila zatečena 10. travnja 2017. godine, kada je došlo do skoro potpune obustave proizvodnje u ključnim kompanijama, s praznim skladištima, prijetećim kolapsom kompletnog distributivnog lanca te značajno ispražnjenim policama dućana, može se konstatirati da je izbjegnuta prijeteća katastrofa i postignuta kompletna stabilizacija poslovanja. Rezultati koji se u ovom trenutku mogu očekivati za kraj 2017. godine nadmašit će i najoptimističnije prognoze iz travnja prošle godine.

Na dan 28. veljače 2018. godine ukupna raspoloživa likvidnost Agrokora iznosila je 1,682 milijardi kuna.

Ukupni efekti ponovne uspostave, održavanja i odgovornog upravljanja likvidnošću Agrokora na brojne dobavljače kompanija iz sustava su višestruko pozitivni. Od početka procesa izvanredne uprave, značajno je povećana likvidnost dobavljača kroz plaćanja starog i graničnog duga te plaćanja svih novih faktura u ugovorenim rokovima.

Unutar vremenskog perioda trajanja izvanredne uprave predviđa se da će dobavljačima biti isplaćeno preko 490 milijuna eura starog i graničnog duga, što uključuje očekivana daljnja plaćanja graničnog duga u iznosu od 35 milijuna eura, preostala plaćanja starog duga iz alokacija skupine B te ispunjenja trgovinske tranše kredita s prednošću namirenja i refinanciranjem namijenjene dobavljačima.

Plaćanja starog i graničnog duga te postizanje tekuće likvidnosti uvelike je omogućilo novo financiranje s prednošću namirenja s refinanciranjem, kredit potpisan u lipnju 2017. godine.

Povrh 490 milijuna eura plaćenog graničnog i starog duga, isplatama za tekuće obveze za robe i usluge isporučene nakon početka postupka izvanredne uprave ukupno je dobavljačima plaćeno tijekom postupka izvanredne uprave daljnjih više od 2,1 milijarde eura.

Budući koraci u postupku postizanja nagodbe

Nakon primopredaje, izvanredna uprava nastavlja poduzimati sve potrebne korake i mjere kako bi plan nagodbe bio predložen i nagodba izglasana od strane vjerovnika prije krajnjeg zakonskog roka utvrđenog za 10. srpnja 2018. godine. Cilj je kompanije da do 10. travnja 2018. budu dogovorene odredbe i uvjeti plana nagodbe.

Novoimenovana izvanredna uprava po pitanju nagodbe nastavlja s radom temeljem prijedloga nacrta plana nagodbe koji je vjerovnicima i javnosti prezentiran  prosincu prošle godine. Riječ je o međunarodno priznatom modelu naplate potraživanja koji se primjenjuje u insolvencijskim postupcima.

U prvim danima nakon primopredaje posla obavljen je cijeli niz dubinskih konzultacija i razgovora s predstavnicima vjerovnika i stvoreni su preduvjeti potrebni za intenziviranje izravnih razgovora među vjerovnicima i postizanje dogovora u sljedećih nekoliko tjedana. Cilj je nove izvanredne uprave nastavak otvorene komunikacija sa svim vjerovnicima i poboljšanje komunikacije među vjerovnicima.

Prvi konkretan korak je odlazak u Zadar na dvodnevne zatvorene pregovore s predstavnicima Privremenog vjerovničkog vijeća i savjetnicima koji su radili na prijedlogu nacrta nagodbe, kao i savjetnicima koji će taj nacrt evaluirati, sa svrhom diskusije među predstavnicima vjerovnika o njihovim ciljevima, zahtjevima i očekivanjima vezanim uz proces.

Ciljevi sastanka u Zadru su potpuno razumijevanje prijedloga nacrta nagodbe, razumijevanje potreba svake od skupina vjerovnika i pregovaračkih pozicija, kako bi se nakon toga razlike razlike smanjile i izradio plan nagodbe koji će imati široku podršku.

Također, s vjerovnicima će se prodiskutirati još neka važna otvorena pitanja koje je potrebno riješiti kako bi se postizanje nagodbe ubrzalo, kao što je primjerice angažiranje savjetnika vjerovničkog vijeća koji su potrebni kako bi osigurali i potvrdili da prijedlog nagodbe vjerovnike tretira na fer i pravičan način.

Naime, u  skladu s najboljom međunarodnom praksom uobičajeno je da se vjerovnici oslanjaju na savjete stručnih savjetnika, osobito kad je riječ provođenju nagodbe u složenome sustavu  kao što je Agrokor i njegovih 160 kompanija. Najveća većina Agrokorovih vjerovnika su međunarodne institucije koje nagodbu ne mogu prihvatiti ukoliko nije potvrđeno da je sklopljena na međunarodno priznatim principima, jer su odgovorni pred svojim dioničarima i dionicima. Stoga Privremeno vjerovničko vijeće odnosno Vjerovničko vijeće mora angažirati neovisne savjetnike koji će osigurati i potvrditi da se vjerovnike u restrukturiranju tretira na fer i pravičan način.

Privremeno vjerovničko vijeće je nedavno usuglasilo Pravilnik o dijeljenju povjerljivih informacija, koji je i objavljen na web-stranici Agrokora. Pravilnik je donesen upravo kako bi informacije koje dobivaju predstavnici vjerovnika u razumnom vremenskom roku bile dostupne i svim vjerovnicima koje oni predstavljaju, sa svrhom ukupnog postizanja dobre obaviještenosti vjerovnika u ovom zadnjem dijelu procesa, pred postizanje nagodbe.

Znatna količina informacija nedavno je dostavljena predloženim savjetnicima za Privremeno vjerovničko vijeće, a u skladu s tim pravilnikom u roku od dva tjedna te će informacije biti i javno objavljene.

Dva najvažnija pitanja u finalizaciji plana nagodbe bit će utvrđivanje članova Vjerovničkog vijeća i rješavanje pitanja osporenih tražbina, osobito jamstava, koja su gotovo sva osporena.

Još jednom treba naglasiti da je postizanje nagodbe proces koji kontrolira sud te rokovi u ovom procesu u velikoj mjeri ovise o sudskim rješenjima. Primjerice, bez odgovarajućih odluka i rješenja suda te isteka zakonom propisanih rokova, nije moguće formirati stalno Vjerovničko vijeće.

Također, paralelno uz vođenje procesa nagodbe, izvanredna uprava će rješavati pitanja osporenih potraživanja određenih grupa vjerovnika te će s kreditorima  razgovarati o objavi ugovora o kreditima, a s predstavnicima Privremenog vjerovničkog vijeća o objavi materijala o radu vijeća, izvan okvira koji predviđa Pravilnik o dijeljenju povjerljivih informacija.