Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Obavijest budućim Ovlaštenicima novih instrumenata

Obavijest budućim Ovlaštenicima novih instrumenata u vezi s Portalom voditelja registra za glasanje na Prvoj skupštini Imatelja depozitarnih potvrda

Poštovani budući Ovlašteniče novih instrumenata,

Ovu obavijest šaljemo Vam u ime Agrokora d.d. (“Agrokor“).

Pozivamo se na nagodbu vezanu uz restrukturiranje Agrokora, koju je izvanredni povjerenik sukladno čl. 43 Zakona o izvanrednoj upravi podnio 20. lipnja 2018, izmijenjenu i objavljenu 26. lipnja 2018. i potvrđenu od strane Trgovačkog suda u Zagrebu (Hrvatska) (rješenjem) pod poslovnim brojem St-1138/2017-2823 6. srpnja 2018, sukladno Zakonu o izvanrednoj upravi (“Nagodba”). Pojmovi pisani velikim slovom koji se koriste, ali nisu definirani u ovoj obavijesti imaju značenja koja su im pripisana u Nagodbi.

U okviru restrukturiranja Agrokora imat ćete pravo 1. travnja 2019, na Datum početka provedbe, primiti Depozitarne potvrde i Prava iz obveznica (zajedno “Novi instrumenti”), pod uvjetom da su zadovoljeni svi uvjeti navedeni u Nagodbi. Nova će grupa započeti s operativnim poslovanjem na Datum početka provedbe, a zvat će se Fortenova grupa.

Osobe koje prime Depozitarne potvrde s pravom glasa na Datum početka provedbe imat će pravo glasati na Prvoj skupštini Imatelja depozitarnih potvrda, koja će se održati na Datum početka provedbe. Dnevni red i obavijest o Inicijalnoj skupštini Imatelja depozitarnih potvrda, uključujući tekstove predloženih odluka koje će se razmatati i upute u pogledu provedbe glasanja, bit će dostupni na www.nagodba.agrokor.hr i www.fortenovagroup.nl od 21. ožujka 2019.

Ukoliko, kad postanete imateljem Depozitarnih potvrda na Datum početka provedbe, želite glasati o predloženim odlukama koje će se razmatrati na Prvoj skupštini Imatelja depozitarnih potvrda, trebate unaprijed prijaviti svoju namjeru glasanja i imenovati jednu ili više službenih osoba iz tvrtke Lucid Agency Services Limited kao svog punomoćnika, koji će glasati u vaše ime. To možete učiniti davanjem elektroničkih uputa na glasačkom portalu koji vodi Lucid Issuer Services Limited (koji će biti Voditelj registra u pogledu Novih instrumenata) (“Portal voditelja registra”).

Od Lucid Issuer Services Limited primit ćete 21. ožujka 2019. e-poštu koja će sadržavati aktivacijsku poveznicu (link) za Portal voditelja registra. Po primitku te aktivacijske poveznice molimo da se ulogirate i aktivirate na Portalu voditelja registra ŠTO JE MOGUĆE PRIJE.

Uputu o tome kako želite glasati na Prvoj skupštini Imatelja depozitarnih potvrda moći ćete dati tek kad se registrirate na Portalu voditelja registra i kad nakon toga primite posebnu e-poštu s obaviješću o početku postupka glasanja. To se očekuje u razdoblju između 22. ožujka i 28. ožujka 2019, nakon što budu dovršene mjerodavne provjere vezane uz vaše udovoljavanje propisima o sprječavanju nezakonitog poslovanja (poznavanju klijenata – KYC), Sankcijama i zakonima o vrijednosnim papirima.

Ova je e-pošta poslana na adresu e-pošte koju ste dali TMF grupi u okviru procesa KYC vezanog uz implementaciju Nagodbe. Ukoliko ste prije TMF grupi dali više adresa e-pošte, morat ćete izabrati JEDNU adresu e-pošte za Portal voditelja registra i za komunikaciju vezanu uz vaše -Nove instrumente. Ukoliko za komunikaciju u vezi s posjedovanjem Novih instrumenata, uključujući i onu za potrebe glasanja, želite koristiti neku drugu adresu e-pošte, molimo Vas kontaktirajte aisle@lucid-ats.com.

Ukoliko ste budući Ovlaštenici Novih instrumenata s pravom glasa, ali 21. ožujka 2019. niste primili aktivacijsku poveznicu, moguće je da mjerodavne provjere vezane uz vaše udovoljavanje propisima o sprječavanju nezakonitog poslovanja (poznavanju klijenata – KYC), Sankcijama i zakonima o vrijednosnim papirima još nisu dovršene. Ako imate ikakvih pitanja o tome procesu, molimo Vas kontaktirajte TMF grupu putem adrese aisle.kyc@tmf-group.com.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz ovu obavijest, molimo kontaktirajte aisle@lucid-ats.com.

Lucid Issuer Services Limited

Za Agrokor d.d. i u njegovo ime

  1. ožujka 2019.