Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Obavijest o ročištu za priznavanje u postupku priznavanja inozemnih odluka/postupaka

Agrokor d.d. i osam njegovih povezanih društava (Agrokor trgovina d.o.o., Belje d.d., Ledo d.d., Jamnica d.d., Konzum d.d., PIK-Vinkovci d.d., Vupik d.d. i Zvijezda d.d.) podnijeli su zahtjev prema Poglavlju 15 (američkog Stečajnog zakonika) Stečajnome sudu Sjedinjenih Država za Južni okrug New York, tražeći da se u SAD-u prizna Nagodba Agrokora, koju su nedavno odobrili vjerovnici i Trgovački sud u Zagrebu.

 

Ovo što slijedi jest obavijest o ročištu za priznavanje, koje će se održati 27. kolovoza 2018. u 10:00h:

 

OBAVIJEST O ROČIŠTU ZA PRIZNAVANJE

U POSTUPKU PRIZNAVANJA INOZEMNIH ODLUKA/POSTUPAKA

MOLIMO DA SE PRIMI NA ZNANJE da je 12. srpnja 2018. Fabris Peruško, kao ovlašteni inozemni zastupnik (“Inozemni zastupnik”) gore navedenih dužnika (skupno zvanih “Dužnici”), za koje se postupak izvanredne uprave prema hrvatskome zakonu trenutno vodi u Zagrebu, Republika Hrvatska (“Postupak u Hrvatskoj”), podnio Ovjereni zahtjev za (I) Priznavanje glavnog inozemnog postupka, (II) Priznavanje inozemnog zastupnika i (III) Povezanu privremenu (zaštitnu) mjeru prema Poglavlju 15 Stečajnog zakonika (“Ovjereni zahtjev”) sukladno odredbama 11 U.S.C. §§ 1504, 1515 i 1517 Stečajnome sudu Sjedinjenih Država za Južni okrug New York.

MOLIMO DA SE NADALJE PRIMI NA ZNANJE da, između ostalog, Dužnici traže donošenje naloga kojim se Postupak u Hrvatskoj priznaje kao glavni inozemni postupak sukladno odjeljku 1517 glave 11 Zakonika Sjedinjenih Država (“Stečajni zakonik”) i odobrava određena dodatna zaštitna mjera sukladno odjeljcima 105(a), 1507, 1510, 1515 I 1521 Stečajnoga zakonika.

 

MOLIMO DA SE NADALJE PRIMI NA ZNANJE da je Sud zakazao ročište u vezi s Ovjerenim zahtjevom (“Ročište za priznavanje”) za 10:00 h (prema EST) 27. kolovoza 2018.

MOLIMO DA SE NADALJE PRIMI NA ZNANJE da bilo koja zainteresirana stranka koja želi podnijeti odgovor ili prigovor na Ovjereni zahtjev to mora učiniti u skladu sa Stečajnim zakonikom, Saveznim pravilnikom o stečajnom postupku i lokalnim pravilima Suda, a taj odgovor ili prigovor mora biti u pismenom obliku, sadržavati osnovu na kojoj se podnosi i mora se podnijeti Sudu u skladu s Općim nalogom M-399 te se uručuje odvjetniku Inozemnog zastupnika za Sjedinjene Države: Kirkland & Ellis LLP, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10022, n.r.: Daniel Rudewicz i Kirkland & Ellis LLP, 300 North LaSalle, Chicago, Illinois 60654, n.r.: Adam C. Paul, P.C., i Brad Weiland, tako da bude doista primljen najkasnije 20. kolovoza 2018. u 12:00 h (prema EST), uz uručenje informativnog primjerka Kabinetu uvaženog Martina Glenna, stečajnog suca Sjedinjenih Država pri Stečajnome sudu Sjedinjenih Država za Južni okrug New York, One Bowling Green, New York, New York 10004-1408.

            MOLIMO DA SE NADALJE PRIMI NA ZNANJE da se primjerci Ovjerenog zahtjeva koji je podnio Inozemni zastupnik mogu pribaviti na internetskoj stranici Suda na adresi http://www.nysb.uscourts.gov (potrebni su PACER login i lozinka kako bi se moglo doći do dokumenta) ili na pismeni zahtjev upućen odvjetniku Inozemnog zastupnika u Sjedinjenim Državama na adresu: Kirkland & Ellis LLP, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10022, n.r.: Daniel Rudewicz te Kirkland & Ellis LLP, 300 North LaSalle, Chicago, Illinois 60654, n.r.: Adam C. Paul, P.C. i Brad Weiland.

            MOLIMO DA SE NADALJE PRIMI NA ZNANJE da će se ročišta u ovome predmetu, uključujući Ročište za priznavanje, održavati na Stečajnome sudu Sjedinjenih Država za Južni okrug New York, One Bowling Green, New York, New York 10004‑1408.

            MOLIMO DA SE NADALJE PRIMI NA ZNANJE da na tome ročištu Sud može naložiti da se zakaže sastanak/savjetovanje za upravljanje slučajem kako bi se razmotrilo efikasno administriranje tih slučajeva prema poglavlju 15.

            MOLIMO DA SE NADALJE PRIMI NA ZNANJE da bi vaša prava mogla biti pogođena. Trebate pažljivo pročitati Ovjereni zahtjev te ga raspraviti sa svojim odvjetnikom, ako ga imate vezano uz ove slučajeve iz poglavlja 15. Ukoliko ga nemate, bilo bi poželjno da se posavjetujete s nekim odvjetnikom.

MOLIMO DA SE NADALJE PRIMI NA ZNANJE da, ukoliko ne želite da Sud odobri zaštitu koji je zatražio Inozemni zastupnik ili ukoliko želite da Sud razmotri vaše stavove po bilo kojem pitanju zatraženom na Ročištu za priznavanje, tada vi ili vaš odvjetnik morate biti prisutni na tome ročištu. Ukoliko vi ili vaš odvjetnik ne poduzmete te korake, Sud može odlučiti da se ne protivite zaštitnoj mjeri koju je zatražio Inozemni zastupnik te može izdati nalog kojim se dopušta tražena zaštita.