Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Obavijest obvezničarima

AGROKOR D.D.

(“Društvo”)

Obveznice s pravom prvenstva u iznosu od 300.000.000 €, s kuponom od 9,875% i dospijećem 2019.

( “Obveznice s pravom prvenstva 2019.”)

(ISIN: XS0776111188 / XS0776110966; zajednički kod: 077611118 / 077611096)

Obveznice s pravom prvenstva u iznosu od 325.000.000 €, s kuponom od 9,125% i dospijećem 2020.
(ISIN: XS0836495183 / XS0836495696; zajednički kod: 083649518 / 083649569)

i

Obveznice s pravom prvenstva u iznosu od 300.000.000 $, s kuponom od 8,875% i dospijećem 2020.
(skupno, “Obveznice s pravom prvenstva 2020.”, a zajedno s Obveznicama s pravom prvenstva 2019,  “Obveznice”)
(ISIN: USX0027KAG32 / US00855UAB52; CUSIP: X0027K AG3 / 00855U AB5)

Agrokor d.d. najavljuje objavu prijedloga nagodbe i glasanje imatelja obveznica

Agrokor d.d. najavljuje objavu prijedloga nagodbe i s njome povezane izjave o pozivanju na prihvaćanje nagodbe (“Izjava o nagodbi”). Izjavom o nagodbi pozivaju se imatelji Obveznica Društva (“Imatelji obveznica”) da daju svoj glas radi odobrenja predložene nagodbe.

Postupak pozivanja Imatelja obveznica sukladno Izjavi o nagodbi bit će zatvoren u 17.00 sati po londonskome vremenu 2. srpnja 2018. Skupština vjerovnika Društva održat će se 4. srpnja 2018.

Za pristup primjerku Izjave o pozivanju na prihvaćanje nagodbe i davanje glasa o predloženoj nagodbi Imatelji obveznica trebaju ispuniti upitnik za prijavu glasanja koji je dostupan na adresi www.lucid-is.com/agrokor. Lucid Issuer Services Limited djeluje kao Agent za informiranje i razvrstavanje za Društvo.

Prijedlog nagodbe može se pogledati na http://nagodba.agrokor.hr/en/kategorija/settlement-proposal .

Lucid Issuer Services Limited

www.lucid-is.com/agrokor

 

Contact:

Yves Theis

Paul Kamminga
agrokor@lucid-is.com

Tel: +44 (0) 7704 0880

 

*   *   *   *   *

Ni Agent za informiranje i razvrstavanje, niti BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited kao agent za Obveznice s pravom prvenstva 2019. (“Agent 2019.”), The Bank of New York Mellon kao agent za Obveznice s pravom prvenstva 2020. (“Agent 2020”, a zajedno s Agentom 2019, “Agenti”) niti Društvo ne preuzimaju nikakvu odgovornost za sadržaj ove objave, a nitko od Društva, Agenta za informiranje i razvrstavanje, Agenata ili njihovih direktora, zaposlenika ili povezanih osoba ne daje nikakvu izjavu ili preporuku bilo koje vrste vezano uz prijedlog nagodbe ili Izjavu o nagodbi ili bilo kakvu preporuku o tome bi li Imatelji obveznica trebali odobriti ili odbiti prijedlog nagodbe sukladno Izjavi o nagodbi. Ovu objavu valja čitati zajedno s prijedlogom nagodbe i Izjavom o nagodbi. Ako neki Imatelj obveznice ima ikakvih dvojbi oko toga kako bi trebao postupiti, preporučuje se da sam potraži savjete, uključujući i one vezane uz bilo kakve porezne posljedice, od svog burzovnog posrednika, bankara, odvjetnika, računovođe ili drugog neovisnog savjetnika.

Ova objava nije pozivanje na davanje suglasnosti u pogledu bilo kakvih obveznica te ne predstavlja poziv na sudjelovanje u glasanju o prijedlogu nagodbe u bilo kojoj jurisdikciji ili iz bilo koje jurisdikcije u kojoj ili iz koje je nezakonito upućivati takve pozive, niti (se poziv upućuje) nekoj osobi ili od strane neke osobe kojoj ili od čije strane je nezakonito upućivati takve pozive prema mjerodavnim zakonima o vrijednosnim papirima. Glasanje o prijedlogu nagodbe vrši se isključivo sukladno Izjavi o nagodbi, koja se može pribaviti od Agenta za informiranje i razvrstavanje.

Distribucija ove objave može biti zakonski ograničena u nekim jurisdikcijama. Osobe u čiji posjed ova objava dođe, trebaju se informirati o svim takvim ograničenjima te ih poštovati.