Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Obavijest vjerovnicima Agrokora d.d. i svih njegovih ovisnih i povezanih društava – Promjena vjerovnika

Sukladno obrazloženju Trgovačkog suda u Zagrebu u Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 15.01.2018. godine (stranica 635.), navedeno Rješenje neće se ispravljati u slučaju promjena vjerovnika prijavljenih tražbina.

Navedene promjene vjerovnika, o kojima će Izvanredni povjerenik biti propisno obaviješten, bit će uzete u obzir kod glasovanja o nagodbi, kao i kod namirenja vjerovnika.

Obavještavaju se vjerovnici da su dužni pravovremeno obavijestiti Izvanrednog povjerenika o promjeni vjerovnika, uz dostavu odgovarajuće dokumentacije sukladno članku 146. Stečajnog zakona (prijenos tražbine može se dokazivati u postupku samo javnom ili javno ovjerovljenom ispravom) na adresu Agrokor d.d., Marijana Čavića 1, Zagreb, uz naznaku „Za Izvanrednog povjerenika – tražbine – promjene vjerovnika“ i na adresu povezanog ili ovisnog društva koje je dužnik za predmetnu tražbinu.

Dokumentacija koja je podloga za promjenu vjerovnika mora biti javnobilježnički ovjerena od strane starog vjerovnika te iz iste mora nedvojbeno proizlaziti koji je iznos i pravna osnova prenesene tražbine.

Mole se vjerovnici da prilikom obavještavanja o promjeni vjerovnika ispune i priloženi obrazac o promjeni vjerovnika kako bi se sve promjene što efikasnije ažurirale.

Obavijest_o_promjeni_vjerovnika_obrazac