Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Objava dodatnih podataka 20180319

Objava dodatnih podataka 20180319