Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Objavljeni revidirani konsolidirani rezultati grupe Agrokor i Agrokora d.d.

Agrokor uspješno završio izazovnu 2017. godinu sa solidnim poslovnim rezultatima sukladno planovima i uz fokus na profitabilnost

Izvanredna uprava Agrokora objavila je revidirane konsolidirane rezultate grupe Agrokor i Agrokora d.d. za 2017. godinu. Opseg konsolidacije obuhvaća 105 društava u kojima Agrokor ostvaruje kontrolu, od čega je 52 u Hrvatskoj. Financijski izvještaji su izrađeni na način da pretpostavka vremenski neograničenog poslovanja nije zadovoljena (“non-going concern”) te uz pretpostavku da će tijekom 2018. biti sklopljena nagodba s vjerovnicima.

S obzirom na događaje koji su prethodili uvođenju izvanredne uprave u Agrokoru, činjenicu da se kompanija prije 10. travnja 2017. gotovo našla u stečaju radi čega je i ušla u proces restrukturiranja te da se poslovanje grupe Agrokor normaliziralo tek u drugoj polovici 2017. godine, izvanredna uprava ocjenjuje da je grupa Agrokor u 2017. ostvarila solidne poslovne rezultate.

Krovna kompanija, Agrokor d.d., u 2017. godini je ostvarila 285 milijuna kuna poslovnih prihoda što je u odnosu na 399 milijuna kuna ostvarenih u 2016. godini smanjenje od 29 posto. EBITDA[2] je iznosila (250) milijuna kuna u 2017. godini, tj. 2,8 milijuna kuna ako se isključi neto efekt troškova restrukturiranja i management fee-a. Neto gubitak u 2017. godini iznosi 9,8 milijardi kuna. U 2016. godini EBITDA je iznosila (1.033) milijuna kuna, pri čemu su knjiženi troškovi vezani uz tzv. IPO projekt u iznosu od (2.265) milijuna kuna, od kojih (1.077) milijuna kuna utječe na EBITDA-u. Tzv. IPO troškovi dio su kaznene prijave koju je izvanredna uprava Agrokora podnijela protiv bivšeg predsjednika Uprave Ivice Todorića i drugih odgovornih osoba. Bez troškova vezanih uz tzv. IPO projekt, EBITDA bi u 2016. godini iznosila 44 milijuna kuna.

Ukupne obveze kompanije su 31.12.2017. zbog dospijeća svih obveza 10. travnja 2017. i pretvaranja kredita iz dugoročnih u kratkoročne, uključivo i novo zaduženje u tijeku postupka izvanredne uprave (Ugovor o najstarijem zajmu), iznosile 32 milijarde kuna.

Najveće promjene u Agrokoru d.d. vidljive su u bilanci kompanije jer su kapital i rezerve u 2017. godini smanjene za 9,8 milijardi kuna. To je rezultat umanjenja vrijednosti ulaganja u ovisna i pridružena društva za 5.584 milijuna kuna, sukladno vrednovanju kompanija iz planova održivosti, umanjenja potraživanja od povezanih društava sukladno rezultatima EPM modela za 2.226 milijuna kuna, umanjenje radi procjena naplativosti danih zajmova za 840 milijuna kuna, s obzirom da se većinom radi o neosiguranim plasmanima, gubitak od 467 milijuna kuna radi otuđenja udjela u ovisnim društvima kao posljedica repo transakcija te 676 milijuna kuna preostalog neto efekta iz računa dobiti i gubitka.

Grupa Agrokor je u 2017. godini ostvarila 39,5 milijardi kuna poslovnih prihoda što je 12 posto manje u odnosu na poslovne prihode realizirane u 2016. godini, kada su iznosili 44,9 milijardi kuna[1]. EBITDA[2] Grupe je u 2017. godini iznosila 623 milijuna kuna tj. 925 milijuna kuna nakon isključivanja troškova restrukturiranja, dok je u 2016. godini iznosila 1.066 milijuna kuna.

Pojedinačni izvještaji operativnih kompanija bit će objavljeni nakon revizije, tijekom svibnja.

Prezentacija revidiranih rezultata 2017 – Agrokor d.d. i Grupa

Audited consolidated financial results – Agrokor Group 2017

Audited operating results Agrokor d.d. 2017

 

[1] Rezultati 2016., prepravljeno, prezentirano u revidiranim financijskim izvještajima za 2017. godinu

[2]EBITDA isključuje sve efekte vrijednosnih usklađenja