Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Audited operating results Agrokor d.d. 2017

Audited operating results Agrokor d.d. 2017