Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Prezentacija revidiranih rezultata 2017 – Agrokor d.d. i Grupa

Prezentacija revidiranih rezultata 2017 - Agrokor d.d. i Grupa