Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Objavljeno 12. mjesečno izvješće izvanredne uprave: nastavlja se trend dobrih rezultata operativnog poslovanja, posebno maloprodaje

Potpis vjerovnika na sporazum o ključnim elementima nagodbe najvažniji je događaj proteklog razdoblja u Agrokoru

Agrokor mjesečno izvješće ožujak 2018

Objavljeno je 12. mjesečno izvješće izvanredne uprave Agrokora koje se odnosi na razdoblje od 11. ožujka do 10. travnja 2018. godine. Izvješće prati razvoj gospodarske i financijske situacije u sustavu Agrokora, izvještava o realizaciji operativnih aktivnosti izvanredne uprave te ukupnom poslovanju, kako krovne kompanije Agrokor d.d., tako i dijela većih Agrokorovih kompanija.

Najvažnija vijest izvještajnog razdoblja je da su 10. travnja 2018. svi članovi Privremenog vjerovničkog vijeća i drugi vjerovnici, postigli načelni sporazum o svim ključnim strukturnim elementima nagodbe. Sporazum predstavlja okvirni temelj za konkretno utvrđivanje teksta nagodbe na osnovi prijavljenih tražbina i njihovog pravnog statusa.

Dogovoreni ključni elementi obuhvaćaju korporativnu strukturu nove Agrokor Grupe, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, novi dug nove Agrokor Grupe i njezinu kapitalnu strukturu, poseban dogovor s dobavljačima o namirenju tzv. graničnog duga te provedbu nagodbe.

Poslovanje buduće grupe oslanja se na tzv. arms length načelo po pitanju odnosa među kompanijama unutar grupe, što znači da su stranke u međusobnim odnosima ravnopravne i neovisne. Posebno je utvrđeno kako je glavni kriterij određivanja iznosa namirenja pojedinih tražbina tzv. EPM model (Entity Priority Model) koji je razvijen od strane međunarodnih institucija te korišten u najvećim međunarodnim postupcima restrukturiranja kompanija.

Kada je riječ o poslovanju sustava Agrokor u izvještajnom razdoblju, većina operativnih kompanija i poslovnih segmenata nastavlja s pozitivnim trendovima prethodnih razdoblja te bilježi unapređenje poslovnih rezultata i dobre poslovne pokazatelje. Unatoč nepovoljnim vremenskim okolnostima, poslovni segment Maloprodaje i veleprodaje bilježi povećanje prosječne košarice i marže, što je uz istovremenu troškovnu efikasnost, dovelo do ostvarenja definirane EBITDA za razdoblje. Promet u Konzumovoj maloprodajnoj mreži, koji čini većinski udio u prometu cijele kompanije, u veljači je za 3,6 posto iznad plana. Lošije vremenske prilike i vrlo niska temperatura u veljač utjecale su na smanjeni broj kupaca, ali istovremeno su smanjeni broj dolazaka u trgovinu, kupci kompenzirali s većom prosječnom kupnjom u iznosu od 6,2 posto u odnosu na prošlu godinu.

Prehrana je u veljači ostvarila operativnu dobit (EBITDA) koja je značajno viša od planirane. Poslovanje Poljoprivrede u ovom izvještajnom razdoblju i dalje je pod utjecajem pada cijena svinjskog mesa i sira te se u narednom razdoblju, s porastom cijena, očekuje i rast EBITDA i prihoda.

Dobavljačima je u izvještajnom razdoblju plaćeno preko 490 milijuna eura starog i graničnog duga.

U izvještajnom razdoblju, izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško i prvi potpredsjednik Uprave Sberbanka Maksim Poletaev su 21. ožujka 2018. godine potpisali sporazum kojim su utvrđena načela prema kojima će Sberbank i povezana društva u primjerenom vremenskom roku povući tužbe koje su pokrenuli protiv Agrokora i njegovih povezanih društava te prema kojima će izvanredni povjerenik priznati osporene tražbine Sberbanka i predložiti da se priznate tražbine Sberbanka uključe u ažurirani popis priznatih tražbina podnesen Trgovačkome sudu u Zagrebu. Priznavanje tražbina Sberbanka omogućit će im glasanje u nagodbi i olakšati napredovanje prema zajedničkom cilju, a to je nagodba među svim vjerovnicima koja će novome Agrokoru donijeti održivu budućnost.

U skladu s najavom o dodatnim razinama transparentnosti, izvanredna uprava Agrokora je 26. ožujka 2018. godine, objavila dokumente koji su dostavljeni i Trgovačkom sudu u Zagrebu. Objavljen je Ugovor o najstarijem kreditu u pročišćenoj verziji, sa svim izmjenama i dopunama iz svih aneksa koji su skopljeni do dana objave. Također, objavljen je i Ugovor o naknadi za poslove agenta zajmodavaca vjerovnika po Ugovoru o najstarijem kreditu.