Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Obraćanje izvanredne uprave Odboru za gospodarstvo Hrvatskog Sabora

Prisutnima se prvo obratio Izvanredni povjerenik Fabris Peruško:

Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani ministre,

poštovani predsjedniče Odbora,

poštovani saborski zastupnici,

dame i gospodo,

 zahvaljujem se na pozivu na sjednicu saborskog Odbora za gospodarstvo. Zadnji put smo ovdje bili 18. travnja kada smo vas obavijestili o detaljima Načelnog sporazuma o nagodbi. U međuvremenu smo kroz vrlo intenzivne pregovore sa svim vjerovnicima priveli pregovore kraju i usuglasili konačni tekst Nagodbe. Ovu ćemo priliku iskoristiti da vas kao izvanredna uprava Agrokora gđa. Weber i ja osobno upoznamo sa svim detaljima Nagodbe vjerovnika Agrokora.

Nagodba koju ću vam predstaviti je u utorak 19. lipnja ove godine dobila jednoglasnu suglasnost svih petoro predstavnika vjerovnika Agrokora. Oni tijekom cijelog postupka izvanredne uprave djeluju kroz vjerovničko vijeće.

U srijedu 20. lipnja, Trgovački sud u Zagrebu zaprimio je Nagodbu i sve prateće dokumente te ih je objavio na e-oglasnoj ploči suda. Dokumentacija je ujedno objavljena i na stranici nagodba.agrokor.hr, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Time je završena pretposlijednja etapa postupka izvanredne uprave u Agrokoru.  Okončanje ovog postupka ovisi o ishodu glasanja vjerovnika na ročištu koje je Trgovački sud sazvao za 4. srpnja.

O ročištu i implementaciji nagodbe koja nakon toga slijedi te trenutnom stanju poslovanja Agrokora, nešto više će vam reći moja kolegica Weber.

Prije toga, ja ću vas uz pomoć  15-tak slideova provesti kroz glavne elemente nagodbe, čiji tekst sa svim prilozima doseže oko 7300 stranica materijala

Nagodba se sastoji od dva dijela – pripremnog  i provedbenog – te ima 32 poglavlja i 36 priloga.

U dokumentaciji se detaljno razrađuje korporativna struktura nove Grupe Agrokor, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, razrada novog duga nove Grupe Agrokor i kapitalne strukture, kao i drugi detalji vezani uz provedbu nagodbe.

Sastavni dio dokumentacije su detaljne tablice svih tražbina, dosadašnjih plaćanja tijekom postupka izvanredne uprave te namirenja kroz nagodbu za svaku tražbinu.

U jednom od priloga je razrađena i distributivna vrijednost društava pod izvanrednom upravom.

S obzirom na broj kompanija unutar Grupe Agrokor te kompleksnost financijskog restrukturiranja, kao najbolji model za namirenje vjerovnika sami vjerovnici su potvrdili Model prioriteta namirenja (EPM – Entity Priority Model).

Riječ je o fer i pravednom načinu namirenja koji se koristi u najvećim međunarodnim postupcima restrukturiranja kompanija i široko je prihvaćen od strane međunarodnih  kreditora.

U tom modelu se, u skladu sa zakonskim propisima, upravlja vodopadom naplate potraživanja za svaku pojedinu kompaniju, uključujući i garancije za dug drugih kompanija, a tražbine se promatraju s aspekta njihove pravne pozicije.

Važno je napomenuti da je odabir EPM modela bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je Izvanredna uprava dobila sudske sporove u inozemstvu. Iako se čuju kritike na račun toga modela, međunarodna pravna praksa je potvrdila da je pravedan.

 Rezultati nagodbe i EPM modela

Sukladno izračunima prema EPM modelu, najveći udio u vlasništvu nove Grupe Agrokor imat će financijski vjerovnici, među kojima će najveći pojedinačni vlasnik biti Sberbank s 39,2 posto udjela. Imatelji obveznica sudjelovat će u vlasništvu s 24,9 posto udjela, VTB banka ima 7,5 posto te Zagrebačka banka  2,9 posto. Udio dobavljača u novom vlasništvu bit će 4,7 posto.

Najveću razinu povrata od 100 posto tražbina imala su mikro poduzeća čija su potraživanja isplaćena u potpunosti. Dobavljači Agrokora ostvarit će u prosjeku 60 posto povrata potraživanja za robu i usluge, pri čemu će 46 posto dobavljača imati povrat između 80 i 100 posto. Stopa povrata imatelja obveznica se kreće između 40 i 80 posto. Najveći broj domaćih i stranih financijskih institucija i ostalih vjerovnika imat će u prosjeku povrat tražbina do 20 posto.

Gledano po skupinama vjerovnika, dobavljači i imatelji obveznica imaju u prosjeku manje otpise od financijskih institucija.

Slijedi pojašnjenje izračuna povrata:

Dio Nagodbe su i dva posebna sporazuma: sporazum s dobavljačima i sporazum sa Sberbankom.

S dobavljačima je postignut dogovor o isplati tzv. graničnog duga pod određenim uvjetima, a ukupni najviši iznos graničnog duga koji može biti plaćen tijekom razdoblja od četiri godine (2018.-2021.) iznosi do 70 milijuna eura. Uvjeti za isplatu graničnog duga vezani su za rezultate poslovanja Konzuma te se očituju u minimalno dogovorenoj EBITDA Konzuma koja u kalendarskoj godini iznosi 38,8 milijuna eura.

U odnosu na dobavljače koji su Agrokor financirali regresnim mjenicama, u nagodbi je uz posredovanje izvanredne uprave postignut dogovor prema kojem Aisle Dutch TopCo neće ostvarivati prava, uključujući i naplatu, po ustupljenim tražbinama prema regresnim dužnicima ako su oni postigli sporazum s vjerovnicima (bankama) temeljem kojeg će podmiriti između 30 i 40 posto tražbine te o tome sporazumu izvanrednom povjereniku dostaviti dokaz do datuma potvrde nagodbe.

Poseban sporazum sa Sberbankom podrazumijeva da će Sberbanka za razdoblje od četiri godine – od 2018. do 2021. imati godišnje uvjetno/potencijalno pravo na primanje uplata pod uvjetom da skupina od 17 materijalno bitnih društava ostvari dogovoreni prag operativne dobiti. Prag EBITDA za 2018. je 245 milijuna eura, što se postupno povećava do 288 milijuna EUR za 2021. Ukupni iznos za četiri uplate Sberbanci ne može premašiti 60 milijuna eura, a obveza plaćanja prestaje s istekom četiri godine, bez obzira na iznos koji će u konačnici biti plaćen.

Kreditori Ugovora o najstarijem zajmu i Sberbanka dogovorili su sve uvjete produljenja SPFA-a. Produljenje je planirano najkasnije do sredine 2019. godine, a refinanciranje je moguće i prije tog roka.

Dogovorena je kamatna stopa Euribor + 8 posto (6 posto cash / 2 posto PIK) do 10. siječnja 2019.godine.

Od 10. siječnja do 10. veljače 2019. godine, kamatna stopa će biti Euribor +10 posto te raste za +0.50 posto PIK svaki idući mjesec. U srpnju 2018. godine platit će se dva posto naknade, a u siječnju i travnju 2019. godine još po jedan posto naknade.


U najkraćim mogućim crtama, ovo su bitni naglasci iz nagodbe vjerovnika Agrokora. Javno su dostupni svi detalji i aspekti ovog iznimno kompleksnog stečajnog plana čija bi provedba trebala Agrokoru omogućiti opstanak, očuvanje poslovanja, zaposlenosti i stvoriti pretpostavke za ponovnu izgradnju vrijednosti kompanije koja se pod teretom dugova doslovce urušila.
Postupak izvanredne uprave pokrenut je kako bi spriječio prelijevanje posljedica tog urušavanja na ostatak hrvatskog gospodarstva, kao i gospodarstva susjednih zemalja u kojima Agrokor posluje.
Ukoliko 4. srpnja vjerovnici izglasaju nagodbu i ukoliko nagodba izdrži sva propitivanja koja su još pred njom te postane pravomoćna, moći ćemo pristupiti provedbi nagodbe u djelo. Time će započeti posljednja etapa saniranja kolapsa Agrokora, čime bi postupak izvanredne uprave trebao biti uspješno doveden do kraja.
Ovdje bih želio naglasiti kako mislim da će uspješan završetak nagodbe pokazati da kao društvo imamo dovoljno socijalnog kapitala da jednu kriznu situaciju koja je mogla imati izuzetno negativne posljedice za Hrvatsku, ali i cijelu regiju, možemo riješiti na dobar način. Taj se socijalni kapital izražava i u reakciji Vlade, kao i reakciji svih koji su bili uključeni u problem – zaposlenika, dobavljača, lokalnih banaka itd. Stoga će pozitivan ishod imati i daljnji pozitivan utjecaj na jačanje hrvatskih institucija kako bi u budućnosti spriječili da se svi zajedno ponovno nađemo u ovakvoj situaciji.

Hvala vam.

Nakon njega prisutnima se obratila zamjenica Izvanrednog povjerenika Irena Weber:

Poštovana potpredsjedniče Vlade, poštovani ministre,

poštovani predsjedniče Odbora, poštovani saborski zastupnici, dame i gospodo,

kao i kolega Peruško, zahvaljujem vam na pozivu na ovu sjednicu saborskog Odbora za gospodarstvo.

Dozvolite ćete mi da vam u sljedećih desetak minuta prezentiram koji su koraci pred nama 4. srpnja, kao i nakon ročišta, te podijelim s vama osnovne informacije o poslovanju Agrokora u prvom kvartalu ove godine.

Dakle, kao što znate, Trgovački sud u Zagrebu zakazao je za 4. srpnja 2018. godine ročište za glasovanje o nagodbi vjerovnika u Agrokoru. Ročište će se održati na adresi Košarkaški centar Dražen Petrović, u dvorani CIBONA, sljedeće srijede s početkom u 8,00 sati ujutro.

Koristim i ovu priliku da pozovem sve naše vjerovnike s nenamirenim tražbinama da se pozivu odazovu i dođu na ročište za glasovanje o nagodbi. Tražbine je u ovom postupku prijavilo oko 5700 vjerovnika, od kojih je nešto manje od 2500 – onih najmanjih,  mikro poduzetnika i OPG-ova– plaćeno u cijelosti. To znači da bi o nagodbi moglo glasati preko tri tisuće vjerovnika i mi smo sa svoje strane,  i u suradnji s Trgovačkim sudom, učinili sve  i, idalje činimo sve da im omogućimo  uvjete za ostvarivanje toga prava.

Prema zaključku suda od 21. lipnja, pravo glasa na ročištu imaju svi vjerovnici čije su tražbine utvrđene i to u visini nenamirenog dijela tražbine. Dakle, pravo glasa nemaju vjerovnici koji su u cijelosti namireni niti vjerovnici u onom dijelu tražbine u kojem su djelomično namireni. Pravo glasa također nemaju povezane i ovisne osobe nad kojima se provodi postupak izvanredne uprave.

Važno je naglasiti da sud na ročište poziva i vjerovnike osporenih tražbina. Prema zaključku suda, njima će se,  pravo glasa  priznati ako se na ročištu za glasovanje o nagodbi izvanredni povjerenik i nazočni vjerovnici s pravom glasa tako sporazumiju. Ako se sporazum ne može postići, o tome odlučuje sud na samom ročištu, rješenjem protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.

Zbog velikog broja vjerovnika i tražbina, glasovanje se na ročištu neće se provoditi dizanjem ruke ili prozivanjem, već putem, za tu svrhu kreirane mobilne aplikacije. Naime, iako se radi o sudskom ročištu, Agrokor kao dužnik, u organizaciji ovog ročišta Sudu mora pružiti svu potrebnu podršku, pa je upravo Agrokorova kompanija m-Start razvila ovu posebnu aplikaciju koja će bitno olakšati i ubrzati glasanje tako velikog broja vjerovnika.

Zahvaljujući aplikaciji, tijekom ročišta će svi u realnom vremenu znati tko je i kako glasovao.

U narednim danima vjerovnicima Agrokora ćemo putem naše web stranice, kao i medija, pružiti sve informacije koje su im potrebne kako bi neometano mogli pristupiti glasanju o nagodbi.

Što se izglasavanja nagodbe tiče, većinu osporavanja i prijepora, s izuzetkom osporavanja grupe Adris, uspješno smo riješili kroz pregovore o nagodbi. Kako je tekst nagodbe o kojem će se glasati dobio podršku vjerovnika koji predstavljaju oko 85 posto svih tražbina s pravom glasa, očekujemo i nadamo se da će nagodba biti izglasana.

Nakon ročišta čekamo potvrdu Trgovačkog suda, a sve to ćemo uspjeti završiti u zakonskom roku do 10. srpnja, što smatramo velikim uspjehom. Nakon toga, kreće period u kojem vjerovnici mogu predavati žalbe na nagodbu o kojima odlučuje Visoki trgovački sud. Rješavanje žalbi ovisit će o Visokom trgovačkom sudu, no prema dosadašnjim iskustvima i procjenama pravne struke, u listopadu možemo očekivati i potvrdu pravomoćnosti nagodbe. Tada počinje njena implementacija, čije je planirano trajanje između tri i četiri mjeseca.

Operativni timovi u svim operativnim kompanijama u suradnji s KPMG-om, do ovog trenutka su identificirali više od 70.000 koraka koje moramo obaviti tijekom implementacije nagodbe – od osnivanja zrcalnih društava i prebacivanja imovine na njih, do prebacivanja svih tipova ugovora, sa zaposlenicima, dobavljačima i svim poslovnim partnerima.

Početak rada nove grupe i zrcalnih društava ciljamo na prvi radni dan nove godine, što bi bio najbolji mogući datum početka rada, i zbog poreznih propisa i financijskih izvještaja. No, postizanje ovog cilja ovisi prije svega o tome kada će nagodba postati pravomoćna, a to je u potpunosti u rukama suda.

Što se tiče poslovanja Agrokora u prvom kvartalu ove godine, a ono je odgovornost izvanredne uprave, operativne marže u kompanijama nam rastu i poslovanje je ukupno gledano sve bolje i stabilnije.

Svaki korak bliže pravomoćnosti i finalizaciji nagodbe bitno smanjuje rizik financiranja, što rezultira i nižim kamatnim stopama, pa stoga očekujemo da ćemo, kao što je kolega Peruško već rekao, refinancirati roll-up kredit sa standardnim kreditom, s bitno povoljnijim uvjetima.

Osobno sam uvjerena da će ova grupa uskoro biti poželjan klijent za sve komercijalne banke.

Ovo uvjerenje temeljim na rezultatima operativnog poslovanja:

Sve tri poslovne divizije posluju jako dobro. Kada promatramo 16 ključnih kompanija u tri poslovna segmenta – Maloprodaja i veleprodaja, Prehrana i Poljoprivreda – na razini Grupe, nekonsolidirano su ostvareni nešto niži prihodi od planiranih za prvi kvartal, ali unatoč tome zabilježeno je povećanje dobiti iz operativnog poslovanja u odnosu na plan. Tako je u travnju na razini grupe Agrokor nekonsolidirano ostvareno 274,6 milijuna kuna EBITDA, što je za 9,6 % više od plana.

Jako smo zadovoljni posebno rezultatom Konzuma, koji je iznad plana. Usredotočili  smo se na ugovaranje svih odnosa na tržišnim principima, što se prije svega odnosi na najmove. Prije pokretanja postupka izvanredne uprave su najmovi, a kao posljedica nepovoljnih sale and lease back transakcija, bili dva ili tri puta veći od tržišnih i nijedan maloprodajni lanac ne bi mogao izdržati takve uvjete. U svibnju je prihod Konzuma veći za gotovo osam posto, a marža je skočila za 16 posto te je umjesto planiranih 125 milijuna kuna dosegnula 150 milijuna kuna. To je izravna posljedica profitabilnijeg poslovanja, pri čemu s s tržišta dobivamo informacije kako je naša konkurencija iznenađena snažnim i brzim oporavkom Konzuma. Doista mislim da nitko nije očekivao takav fantastičan povratak.

Na kraju ovog uvodnog izlaganja, htjela bih prije svega zahvaliti svim djelatnicima Agrokorovih kompanija koji su u doista teškim i zahtjevnim okolnostima odradili svoj dio posla na najbolji mogući način. Taj njihov doprinos bio je ključan za očuvanje poslovanja Agrokora kroz najveću krizu početkom prošle godine, kao i oporavak o kojem sada govorimo.

Tu smo za sva vaša pitanja. Hvala vam.