Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Sabroski Odbor za gospodarstvo – pitanja i odgovori

Sabroski Odbor za gospodarstvo - pitanja i odgovori