Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Pisma Nadzornim odborima Jamnice i Mercatora

Fabris Peruško traži dizanje standarda korporativnog upravljanja u sustavu Agrokor i predlaže smjene

Izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško uputio je danas pisma Nadzornom odboru Jamnice d.d i članovima Nadzornog odbora Poslovnog sistema Mercator d.d. kako bi ih upoznao s važnim činjenicama zbog kojih su u ovim kompanijama u vlasništvu Agrokora d.d. potrebne kadrovske promjene.

Izvanredni povjerenik je Nadzornom odboru Jamnice d.d. predložio da u interesu Jamnice razmotri donošenje odluke o opozivu gospodina Mislava Galića s pozicije predsjednika i člana Uprave Jamnice te imenuje na mjesto predsjednika Uprave Jamnice gospodina Daria Šalića. Prijedlog za opoziv gospodina Galića poduprijet je, između ostalog, činjenicama da je gospodin Galić dio prijašnje Uprave Agrokora, koja je uzrokovala pokretanje postupka izvanredne uprave te da se protiv njega vodi kazneni postupak, što šteti poslovnom ugledu Jamnice i gospodina Galića ograničava u kvalitetnom obavljanju poslova.

U svom obrazloženju prijedloga Fabris Peruško Nadzornom odboru Jamnice kaže: „Po prirodi stvari, bilo je za očekivati da će sve osobe koje su bile dio prijašnje Uprave Agrokora d.d., koji je doveden u stanje neodrživosti poslovanja, kao odgovorne osobe podnijeti ostavku i na upravljačkim mjestima u ovisnim i povezanim društvima Agrokora, no to se nažalost u ovom konkretnom slučaju nije dogodilo. U odnosu na gospodina Galića, okolnost da se vodi i kazneni postupak protiv njega dodatno šteti poslovnom ugledu Jamnice jer nije uobičajeno da društvo zastupa i predstavlja osoba protiv koje se vodi kazneni postupak, koji je u posrednoj vezi s funkcijom koju obnaša. U tom smislu, smatram da načelo presumpcije nevinosti, koje se primjenjuje u kaznenim postupcima, ne može ekskulpirati gospodina Galića za situaciju u kojoj se nalazi i koja nesporno i nepotrebno opterećuje Jamnicu. Iz navedenih razloga, nakon što je pronađena odgovarajuća zamjena za funkciju predsjednika uprave Jamnice, smatram da je u najboljem interesu Jamnice donošenje odluke o opozivu imenovanja gospodina Galića.“

Nadzorni odbor Jamnice razmatrat će na svojoj sljedećoj sjednici prijedlog izvanrednog povjerenika Fabrisa Peruška.

 

U drugom pismu vezanom uz standardne korporativnog upravljanja koje je danas poslano iz izvanredne uprave Agrokora, a radi se o pismu upućenom na adresu predsjednika Uprave Mercatora d.d. Tomislava Čizmića i na znanje članovima Nadzornog odbora Mercatora, izvanredni povjerenik Agrokora obavještava gospodina Čizmića o sumnji u nepravilnosti i nezakonitosti u radu ranijih Uprava pojedinih društava pod izvanrednom upravom, a koja se odnosi i na menadžera u Mercatoru gospodina Dražena Kocijana. Izvanredni povjerenik je obavijestio predsjednika Uprave Mercatora i članove Nadzornog odbora „da je izvanredna Uprava Agrokora poduzela sve primjerene radnje, obzirom na osnove sumnje da je gospodin Dražen Kocijan, ranije predsjednik Uprave društva Tisak d.d., Zagreb, kao odgovorna osoba tog društva, svojim nesavjesnim radom potencijalno nanio iznimnu štetu tom društvu, slijedom čega postoji sumnja da su se u radnjama te osobe stekla obilježja kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti“.

Izvanredni povjerenik je pozvao predsjednika Uprave Poslovnog sistema Mercator d.d. da održava korporativna etička i poslovna pravila na visokoj razini te da uzimajući u obzir činjenice iz obavijesti koja mu je upućena poduzme sve potrebne radnje kako bi se taj cilj zadržao, odnosno ostvario.

Ovim povodom Fabris Peruško je rekao: „Uspješno restrukturiranje Agrokora zahtijeva podizanje kvalitete korporativnog upravljanja kao i podizanje profesionalnih i etičkih korporativnih standarda u svim kompanijama sustava Agrokor. Svatko od nas je kao menadžer odgovoran za svoje odluke i postupke. Očekujem od uprava kompanija u sustavu Agrokor da kao pojedinci i tijela koja upravljaju kompanijama tu odgovornost preuzmu u potpunosti.“.