Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Ponovo uspostavljeni dug prema trećima

Ponovo uspostavljeni dug prema trećima