Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Poslovni rezultati za 2017. godinu – Grupa Agrokor i Agrokor d.d.

Prezentacija rezultata 2017_Agrokor d.d. i Grupa