Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Prezentacija rezultata 2017_Agrokor d.d. i Grupa

Prezentacija rezultata 2017_Agrokor d.d. i Grupa