Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Poziv vjerovnicima

Agrokor d.d.

Marijana Čavića 1

10000 ZAGREB

IZVANREDNI POVJERENIK

POZIV VJEROVNICIMA

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 15. siječnja 2018., posl.br. 47. St-1138/17 u točki I. dispozitiva, utvrđene su tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda u postupku izvanredne uprave nad dužnikom AGROKOR d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1, OIB: 05937759187 i određenih njegovih povezanih i ovisnih društava, a Rješenjem i Zaključkom istog suda posl.br. 47. St-1138/17-1932 od 26. siječnja 2018. utvrđen je broj članova vjerovničkog vijeća, vjerovnici su razvrstani po skupinama nastavno na prijedlog izvanrednog povjerenika, te je izvanredni povjerenik upućen pozvati vjerovnike da izaberu članove vjerovničkog vijeća.

Udovoljavajući prethodno navedenom Zaključku i odredbi članka 30. stavka 1. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (“Zakon“), izvanredni povjerenik

p o z i v a

vjerovnike čije su tražbine utvrđene da u roku od 30 dana obavijeste izvanrednog povjerenika i sud o izabranim članovima vjerovničkog vijeća.

Vjerovničko vijeće imat će 5 članova. Vjerovnici su razvrstani u sljedećih pet posebnih skupina:

  1. SKUPINA A – vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom (razlučni vjerovnici).
  2. SKUPINA B – vjerovnici koji su imatelji obveznica koje je izdao dužnik i u čiju su korist izdana jamstva/ postoji odnos sudužništva, u oba navedena slučaja s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave.
  3. SKUPINA C – vjerovnici (a) s tražbinama koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave, (b) u čiju su korist izdana jamstva / postoji odnos sudužništva / postoji odnos regresnog dužništva, u svim navedenim slučajevima s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave te (c) koji su sudjelovali u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem Ugovora o najstarijem zajmu do EUR 1.060.000.000,00 od 8. lipnja 2017. godine.
  4. SKUPINA D – vjerovnici (a) u čiju su korist izdana jamstva / postoji odnos sudužništva /postoji odnos regresnog dužništva, u svim navedenim slučajevima s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave i (b) koji nisu sudjelovali u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem Ugovora o najstarijem zajmu do EUR 1.060.000.000,00 od 8. lipnja 2017. godine.
  5. SKUPINA E – vjerovnici (uključujući dobavljače) u čiju korist nisu izdana jamstva niti postoji odnos sudužništva niti odnos regresnog dužništva, u svakom od navedenih slučajeva od najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave.

Tablica vjerovnika razvrstanih u skupine objavljena je na e-Oglasna ploča sudova dana 26. siječnja 2018.

Preporučeni obrazac punomoći za izbor člana vjerovničkog vijeća za pojedinu skupinu možete preuzeti na dnu ovog poziva.

 

Izvanredni povjerenik

Agrokor d.d.   

Punomoć za Vjerovničko vijeće_Power of Attorney for Election of PCC Members