Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Agrokor – Presentation on Final Enterprise Value Estimates

Agrokor - Presentation on Final Enterprise Value Estimates