Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Prijedlog Nagodbe -ažuriran 25062018

Prijedlog Nagodbe -ažuriran 25062018