Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Prilog 16 Imovina koja je predmet prijenosa

Prilog 16 Imovina koja je predmet prijenosa