Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Prilog 4 Tražbine -ažuriran 25062018

Prilog 4 Tražbine -ažuriran 25062018