Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Koraci Implementacije Nagodbe do ICD-a

Koraci Implementacije Nagodbe do ICD-a