Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Procijenjena vrijednost raspoloživa za raspodjelu vjerovnicima Agrokora kreće se u rasponu od 1,8 do 3,8 milijardi eura

Set sažetih informacija sukladno Pravilniku o korištenju informacija Privremenog vjerovničkog vijeća (ažurirano 26.3.2018.)

Smjernice za Model namirenja

Sukladno obvezi iz odluke Privremenog vjerovničkog vijeća sa sjednice održane 21. veljače 2018. godine, na kojoj je jednoglasno usvojen Pravilnik o korištenju povjerljivih informacija, izvanredna uprava Agrokora je na internetskim stranicama objavila materijalno važne informacije vezane uz pregovore oko uvjeta plana nagodbe.

Riječ je o informacijama koje su bile prezentirane i stavljene na raspolaganje članovima Privremenog vjerovničkog vijeća i njihovim suradnicima, a koje se ovim putem daju na uvid i svim drugim vjerovnicima kako bi u skladu s navedenim pravilnikom bili upoznati s financijskim i drugim pokazateljima koji će im pomoći u vrednovanju ključnih odredbi prijedloga plana nagodbe.

Objavljeni su dokumenti pod nazivom: „Smjernice za model namirenja (Entity Priority Model, EPM)“ i „Set sažetih informacija sukladno Pravilniku o korištenju informacija Privremenog vjerovničkog vijeća“.

Prvi dokument predstavlja vodič kroz model namirenja (Entity Priority Model, EPM) čija je svrha utvrđivanje tražbina dionika i stopa njihovog namirenja od svakog društva sustava Agrokor koje je pod postupkom izvanredne uprave. Model namirenja utvrđuje distributivnu odnosno raspodjeljivu vrijednost svakog društva te prava, redoslijed namirenja i prirodu svake tražbine, a objavljeni vodič tumači postavke ovog modela. „Set sažetih informacija sukladno Pravilniku o korištenju informacija Privremenog vjerovničkog vijeća“ sadrži informacije koje predstavljaju temelj na kojem je izgrađen model namirenja (Enterprise Priority Model, EPM) te će omogućiti informiranje dionika za predstojeće razgovore o raspodjeli vrijednosti. Većina objavljenih informacija je preliminarna i podložna značajnim promjenama tijekom nastavka pregovora o nagodbi s predstavnicima vjerovnika.

Objavljeni sadržaj donosi nekoliko skupina informacija koje dodatno pojašnjavaju i pomažu u punom razumijevanju već objavljenog prijedloga plana strukture nagodbe.

Tako materijal po prvi puta donosi sažetak procjena vrijednosti kompanija sustava Agrokor. Procijenjena vrijednost koja je raspoloživa za vjerovnike tih društava ukupno se kreće u rasponu od 1,8 do 3,8 milijardi eura. Procijenjena vrijednost za svaku od kompanija izražena je u rasponu najniže i najviše procijenjene vrijednosti, a naznačeno je i kako zbog vrijednosti kapitala u ovisnim društvima, vrijednosti non core imovine i namirenja međukompanijskih zajmova, raspoloživa distributivna vrijednost za vjerovnike može biti i veća od prikazanih vrednovanja.

Set sažetih informacija koje su stavljene na uvid vjerovnicima donosi i prikaz buduće pro forma korporativne strukture tzv. Nove grupe. Naime, značajan korak u razduživanju postojećeg poslovanja i postizanju njegove održivosti u budućnosti je pretvaranje duga nastalog prije otvaranja postupka u kapital i strukturalno subordinirane dužničke instrumente. Stoga materijal sadrži kratki prikaz nove holding strukture, čiji će konačni vlasnici biti vjerovnici tražbina nastalih prije otvaranja postupka.

Na temelju trenutno dostupnih informacija objavljene su i detaljnije procjene kapitalne strukture Agrokora nakon restrukturiranja po kompanijama. Preliminarno se procjenjuje da do 530 milijuna eura tražbina nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave ne bi bilo podvrgnuto otpisu i bilo bi ponovno utvrđeno u novoj grupi nakon restrukturiranja. Procijenjeni iznosi su preliminarni i temelje se na trenutnoj pretpostavci da je vrijednost zaloga barem jednaka vrijednosti tražbine za svaku osiguranu tražbinu. S obzirom da su procjene vrijednosti zaloga u tijeku, trenutne procjene osiguranih tražbina koje neće biti podložne otpisu, i stoga će biti ponovno utvrđene, mogle bi se materijalno izmijeniti temeljem rezultata procjena vrijednosti.

Dio objavljenog sadržaja mjerodavnih informacija su i iznosi koji su ovisnim društvima prosljeđivani iz sredstava Ugovora o najstarijem zajmu (SPFA) i koji su generalno korišteni za plaćanje tražbina dobavljača nastalih prije otvaranja postupka, uključujući i granični dug, te za financiranje radnog kapitala nakon otvaranja postupka.

Također, dokument sadrži i informacije o tražbinama koje su osigurane jamstvima drugih društava unutar sustava Agrokor, kao i već objavljene informacije o plaćanjima starog i graničnog duga dobavljačima. Zaključno s krajem ožujka ove godine, predviđa se da će dobavljačima biti isplaćeno preko 490 milijuna eura starog i graničnog duga, što uključuje očekivana daljnja plaćanja graničnog duga, preostala plaćanja starog duga iz alokacija skupine B te ispunjenja trgovinske tranše kredita s prednošću namirenja i refinanciranjem namijenjene dobavljačima. Od tog iznosa oko 188 milijuna eura se odnosi na plaćeni stari dug, a oko 302 milijuna eura su plaćanja graničnog duga, dio kojih je upravo u tijeku.