Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Set sažetih informacija sukladno Pravilniku o korištenju informacija Privremenog vjerovničkog vijeća

Set sažetih informacija sukladno Pravilniku o korištenju informacija Privremenog vjerovničkog vijeća