Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Smjernice za Model namirenja

Smjernice za Model namirenja