Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Rast prihoda u svim Poslovnim grupama sustava koji je 1. travnja postao Fortenova grupa

Agrokor mjesečno izvješće ožujak 2019

Izvanredna uprava Agrokora je od 10. travnja 2017. godine pripremila i objavila 24 mjesečna izvješća u kojima se pratio razvoj gospodarske i financijske situacije u sustavu Agrokora te izvještavalo o realizaciji operativnih aktivnosti i ukupnog poslovanja Agrokora d.d. i 16  kompanija u tri poslovna segmenta: Maloprodaja i veleprodaja, Prehrana i Poljoprivreda. Ovo izvješće odnosi se na razdoblje od 11. ožujka do 1. travnja 2019. godine budući da je tada s poslovanjem započela Fortenova grupa.

Prihodi i EBITDA veći od plana glavno su obilježje poslovanja Grupe Agrokor pa je tako realizirano 3,1 milijardi kuna prihoda, dok je EBITDA iznosila 71 milijun kuna odnosno za 50 milijuna kuna je bila veća od plana. Sve Poslovne grupe bilježe porast prihoda.

U sklopu Poslovne grupe maloprodaja i veleprodaja ostvaren je prihod od 1,8 milijardi kuna što je 1,3 posto više od plana. Rast prihoda u kombinaciji s porastom relativne bruto marže i nižih troškova, rezultirao je EBITDA i EBITDA maržom višom od plana.

U Poslovnoj grupi Prehrana je, uz povećanje prihoda u odnosu na plan, EBITDA rasla 22,7 posto. Ostvarena operativna dobit je iznad plana kao rezultat povećanja operativne efikasnosti, provođenja programa kontrole troškova i viših prihoda od prodaje. Kvalitetan miks prodajno marketinških aktivnosti te podizanje operativne efikasnosti imali su pozitivan učinak na rezultate poslovnih segmenata Smrznute hrane i Ulje koji su ostvarili EBITDA iznad plana. Poslovni segment Meso i Pića ostvarile su neznatno nižu EBITDA od plana. Kumulativna EBITDA i prihodi od prodaje grupe Prehrana prva dva mjeseca ove godine su iznad plana.

U Poslovnoj grupi Poljoprivreda EBITDA je porasla značajnih 41,4 posto dok je prihod rastao 25,1 posto. Rast prihoda temeljen je na većim prihodima u segmentu prodaje žitarica i uljarica, tovne junadi, ABC sira te u segmentu prodaje stočne hrane, dok je ostvarena EBITDA veća od planirane zbog rasta prihoda od prodaje kao i uslijed kontrole operativnih troškova te sinergijskih ušteda koje su ostvarene na troškovima sirovina i materijala.

Najznačajniji događaj izvještajnog razdoblja je početak rada Fortenova grupe odnosno uspješna implementacija nagodbe vjerovnika Agrokora koja je predstavljala plan financijskog i vlasničkog restrukturiranja kompanije koja se prije dvije godine našla pred stečajem zbog nemogućnosti podmirivanja obveza. Primjenom Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, nad Agrokorom je 10. travnja 2017. godine otvoren postupak izvanredne uprave. Tijekom postupka, stabilizirano je i poboljšano poslovanje svih kompanija u sustavu kao i dobavljača i poslovnih partnera.

Po uspješnom zaključenju pregovora vjerovnika, postignuta je nagodba koja je u listopadu 2018. godine postala pravomoćna te je s danom 1. travnja 2019. godine, poslovna cjelina s Agrokora prebačena na Fortenova grupu. Vikend prije, u operativnim kompanijama grupe Agrokor uspješno je proveden niz izuzetno zahtjevnih operacija, zahvaljujući kojima su sve te kompanije nastavile s  redovnim  poslovanjem, neke od njih pod novim imenima, u sustavu i vlasništvu nove grupe.

Nova krovna kompanija Fortenova grupa na tržištu je zaživjela i s novim vizualnim identitetom (www.fortenovagrupa.hr). Dok ime Fortenova grupa predstavlja novu snagu kojom kompanija želi graditi nove, zdrave odnose te donijeti novu vrijednost svojim zaposlenicima, dioničarima i kupcima, kao i svim drugim dionicima, boje i logotip grupe sugeriraju ključne elemente te nove snage.

Istodobno, 1. travnja 2019. godine u Amsterdamu je održana Skupština imatelja depozitarnih potvrda izdanih od strane Fortenova Group STAK Stichting na kojoj su prisustvovali imatelji 168.300.328 potvrda, predstavljajući 63,76 posto od ukupnog broja izdanih depozitarnih potvrda s pravom glasa. Sve odluke su prihvaćene s velikom većinom prisutnih glasova, između ostalog, i one o izboru članova Upravnog odbora Fortenova grupe.

Upravni odbor je odlučio da je Maksim Poletaev predsjednik, a Miodrag Borojević zamjenik predsjednika Upravnog odbora dok su Daniel Boehi, Paul Foley, Julian Michael Simmonds, Sergei Volk i Kelly Griffith neizvršni članovi Upravnog odbora. Fabris Peruško je izvršni član Upravnog odbora. Izabrani su i izvršni direktori Fortenova grupe. Fabris Peruško je glavni izvršni direktor (CEO), Irena Weber zamjenica glavnog izvršnog direktora i glavna operativna direktorica (COO), dok je Vladimir Bošnjak, izvršni direktor za financije (CFO).