Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Razmatranje kapitalne strukture nakon restrukturiranja 2018

Razmatranje kapitalne strukture nakon restrukturiranja 2018