Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

Agrokor – naknade savjetnika

Agrokor - naknade savjetnika