Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Revizije nemaju utjecaj na provedbu Nagodbe

“Revizija je izvanredni pravni lijek protiv sudskih odluka. U postupku izvanredne uprave ne može se podnijeti redovna, već samo izvanredna revizija što znači da se može podnijeti samo zbog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja koje je važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. O reviziji odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Protiv drugostupanjske odluke Visokog trgovačkog suda kojom je potvrđeno rješenje Trgovačkom suda o potvrdi Nagodbe reviziju je podnijelo 25 revidenata.

Agrokor d.d. (Dužnik) je podnio 17. siječnja 2019. jedan odgovor na sve revizije. Mišljenje je Dužnika da je drugostupanjski sud donoseći svoju odluku potpuno i pravilno utvrdio sve relevantne činjenice, da je na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo te da pri tome nije počinio niti jednu postupovnu povredu, tako da se revizijama pobijana drugostupanjska odluka ukazuje u cijelosti pravilnom i zakonitom.

Podnesene revizije i postupak koji će se povodom njih voditi pred Vrhovnim sudom nema utjecaja na provedbu Nagodbe.