Postizanje nagodbe za sve vjerovnike glavni je cilj izvanredne uprave. Detaljnu strukturu i sažetak ključnih aspekata nagodbe, dodatna pojašnjenja i razne servisne informacije kao i informacije o pravima i obvezama svakog od vjerovnika, pronađite u nastavku.

Sazvana prva skupština vlasnika buduće Fortenova grupe d.d.

Pred Agrokorom d.d. odnosno budućom Fortenova grupom d.d. niz je tehničkih aktivnosti čija će realizacija započeti idući tjedan. Prva od njih bit će u ponedjeljak, 25. ožujka kada bi Glavna skupština društva Aisle HoldCo d.d. trebala usvojiti izmjene Statuta sukladno kojima će se promijeniti tvrtka društva Aisle HoldCo d.d. na način da će ista glasiti Fortenova grupa d.d.. Nadalje, budući da Statut Aisle HoldCo d.d. predviđa da Upravni odbor ima devet članova i tri izvršna direktora, za prijelaznu fazu od osam dana imenovat će se osam privremenih članova Upravnog odbora od kojih će tri biti privremeni izvršni direktori društva Fortenova grupa d.d. Navedeni privremeni članovi, svi iz redova TMF-a, društva koje se profesionalno bavi pružanjem korporativnih usluga, bit će na toj funkciji do 2. travnja kada će biti imenovani stalni članovi Upravnog odbora (Board of Directors) i stalni izvršni direktori.

Za ponedjeljak, 1. travnja 2019. godine sazvana je i prva skupština imatelja depozitarnih potvrda Aisle STAK-a, vlasnika nove Fortenova grupe. Skupština će se održati u Amsterdamu i mogu joj prisustvovati svi imatelji depozitarnih potvrda. O odlukama koje su na dnevnom redu moći će se glasati elektroničkim putem ili osobno na samoj Skupštini.

Tako će imatelji depozitarnih potvrda kao krajnji vlasnici društva Fortenova grupa d.d. na skupštini glasati o odluci kojom će jedinog dioničara društva Aisle HoldCo d.d., koje postaje Fortenova grupa d.d, uputiti na donošenje odluke o imenovanju i naknadama osam članova Upravnog odbora društva. Predloženi članovi Upravnog odbora su Daniel Boehi, Miodrag Borojević, Paul Foley, Kelly Griffith, Maksim Poletaev, Fabris Peruško, Julian Michael Simmonds i Sergei Volk.

Dnevni red osim glasanja o imenovanju Upravnog odbora predviđa i glasanje o imenovanju direktora društava Aisle Dutch HoldCo B.V. (Fortenova Group HoldCo B.V.) i Aisle Dutch TopCo B.V. (Fortenova Group TopCo B.V.) i to Sergei Volka za izvršnog direktora A, kao i Arend Doppenberga za izvršnog direktora B te glasanje o njihovim pravima i obvezama.

Novi vlasnici će na skupštini glasati i o odluci o kupnji 51 posto dionica tvrtke Agrolaguna i 4,14 posto dionica tvrtke Žitnjak d.d. od tvrtke Agram Invest d.d.

2019.03.21 final version Initial DR Holder Meeting – Agenda, explanatory notes and voting instructions 

2019 03 21 Dnevni red skupštine Imatelja potvrda