Sva pitanja vezana za nagodbu i proces postizanja nagodbe možete nam poslati na e-mail nagodba@agrokor.hr

2019 03 21 Dnevni red skupštine Imatelja potvrda

2019 03 21 Dnevni red skupštine Imatelja potvrda