Proces postizanja nagodbe u postupku izvanredne uprave Agrokora jedan je od najkompleksnijih u poslovnoj praksi Hrvatske i Europe zbog složenosti Agrokora kao poslovnog sustava, ukupnog iznosa duga te velikog broja od čak 5,700 vjerovnika. Ova rubrika sadrži sve vijesti o procesu postizanja nagodbe za sve uključene dionike kao i najnovije detalje i razvoj događaja.

Trgovački sud u Beogradu odbacio je Agrokorovu žalbu u postupku protiv Banca Intesa

Agrokor je jučer, 9. siječnja 2020. godine, zaprimio drugostupanjsku presudu Trgovačkog suda u Beogradu kojim je odbijena žalba Agrokora i potvrđena prvostupanjska presuda od 8. ožujka 2019. godine kojom se nalaže da Agrokor plati tužitelju Banca Intesa ad Beograd iznos od  15,2 milijuna eura s kamatama, kao i podmiri troškove postupka. Temeljem prvostupanjske presude koja je sada postala pravomoćna, Banca Intesa Beograd može pokušati provesti ovrhu nad imovinom Agrokora u Srbiji.

Suprotno navodima iz presude, a sukladno Nagodbi vjerovnika Agrokora u postupku izvanredne uprave, koja je postala pravomoćna 18. listopada 2018. godine i čija je implementacija započela 1. travnja 2019. godine, Banca Intesa Beograd se već naplatila za cjelokupno navedeno potraživanje na način da je primila vlasničke i dužničke vrijednosne papire i to depozitarne potvrde u nominalnom iznosu od 1,34 milijuna eura i zamjenjive obveznice u nominalnom iznosu od 5,4 milijuna eura, čime je postala suvlasnik Fortenova grupe s udjelom od 0,5 posto.

Nadalje, provedbom Nagodbe vjerovnika Agrokora 1. travnja 2019. godine tražbina Bance Intesa Beograd prenesena je na Fortenova Group TopCo, kompaniju koja je sada novi vjerovnik, uslijed čega Banca Intesa Beograd u ovom trenutku više uopće nema potraživanje prema Agrokoru te se neosnovano pokušava naplatiti iz imovine Agrokora izvan Republike Hrvatske.

Sve navedeno Agrokor je istaknuo u gornjem postupku, što nažalost sud u Srbiji nije uzeo u obzir i to zbog proceduralnih, a ne sadržajnih razloga. Naime, sud smatra da navedene činjenice nisu istaknute u odgovarajućoj fazi postupka odnosno do zaključenja glavne rasprave 8. ožujka 2019. godine te ih iz tog razloga uopće nije uzeo u razmatranje. Međutim, namirenje Bance Intesa Beograd kroz Nagodbu vjerovnika se dogodilo nakon tog datuma, o čemu je Agrokor odmah i obavijestio sud, što je sud mogao i prema mišljenju Agrokora i trebao uzeti u obzir.

Vođenje ovog postupka kao i eventualno kasnije ponovno namirenje, protiv kojega će se Agrokor nastaviti boriti pravnim sredstvima jer se namirenje već dogodilo, ne bi bilo moguće da je postupak izvanredne uprave priznat u Republici Srbiji, u vezi čega se još uvijek očekuje odluka Ustavnog suda. Postupak je priznat u Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj i državama članicama Europske Unije, što također ostavlja prostor za primjenu određenih pravnih sredstava i u drugim jurisdikcijama.